Naga MarketsFundacja Trading Jam zwróciła się 6 sierpnia br. do Ministerstwa Finansów z prośbą „o spowodowanie sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady” dotyczącej działalności firm inwestycyjnych.


Trading Jam zwrócił uwagę resortowi finansów na błędy w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski. Przepisy dotykają głównie podmiotów inwestycyjnych i traktowania przez nie klientów detalicznych jako klientów profesjonalnych.

Problem z tłumaczeniem

Zgodnie z oryginałem firma inwestycyjna może bowiem uznać klienta detalicznego za profesjonalnego w przypadku spełnienia dwóch z trzech wymienionych w przepisach warunków. W polskiej wersji znalazł się jednak błąd sugerujący konieczność spełnienia aż trzech warunków.

W odpowiedzi, jakiej Trading Jam udzieliło Ministerstwo Finansów, resort zauważa, że funkcjonujące w Polsce przepisy wymagają spełnienia wspomnianych dwóch warunków, sugerując tym samym, że błąd w tłumaczeniu nie jest szkodliwy. Mimo tego resort zobowiązał się do ponownego przetłumacz tego dokumentu w celu wyeliminowania niejasności.

-Cieszy nasz szybka i pozytywna decyzja Ministerstwa na naszą prośbę. Wierzymy, że szybka zmiana przepisów zlikwiduje problemy, jakie pojawiły się przy interpretacji tych wymogów i brokerzy nie będą mieli wątpliwości w jaki sposób oferować swoje usługi – komentuje sprawę Jakub Mościcki, Dyrektor generalny Fundacji Trading Jam.

O błędach w tłumaczeniu informował wcześniej Patryk Przeździecki, prawnik specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego. Jak słusznie zauważył, w anglojęzycznej wersji dokumentu pojawia się stwierdzenie: „In  the  course  of  that  assessment,  as  a  minimum,  two  of  the  following  criteria  shall  be  satisfied” (odnośnie warunków, które musi spełnić trader, aby ubiegać się o status klienta profesjonalnego). Warunków jest trzy, a MiFID II podaje, że spełnione muszą być minimalnie dwa. W polskim tłumaczeniu fragment brzmi natomiast następująco: „W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej następujące kryteria”, co sugeruje konieczność spełnienia wszystkich trzech kryteriów.

MiFID II

Dyrektywa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) weszła w życie w styczniu br. wraz z aktami delegowanymi, zastępująca dotychczas obowiązującą Dyrektywę MiFID I. Głównymi założenia systemu MiFID II jest wzmocnienie pozycji inwestora wobec instytucji finansowej. Realizacji tak postawionego celu w głównej mierze służyć mają następujące środki:

  • rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych względem klienta prowadzących do minimalizacji zjawiska asymetrii informacyjnej;
  • podwyższenie przejrzystości działań firm inwestycyjnych;
  • zmniejszenie ryzyka występowania zakłóceń na rynku oraz zwiększenie jego transparentności, w tym zasad realizacji zleceń klientów;
  • ograniczenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku.


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here