Naga MarketsMoney, pieniądze, ComparicZurych, 29 kwietnia 2020 r. – Mimo ostrego załamania się krótkoterminowej prognozy w obliczu koronawirusa zamożni inwestorzy i właściciele firm w dłuższej perspektywie zachowują optymizm, pokazują najnowsze wyniki kwartalnej ankiety Investor Sentiment przeprowadzonej przez UBS – wiodący globalny podmiot w sektorze Wealth Management.

  • Prawie połowa zamożnych inwestorów planuje utrzymanie swoich portfeli akcji na tym samym poziomie w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, podczas gdy 37% planuje zwiększenie inwestycji, wynika z najnowszej kwartalnej, globalnej ankiety UBS 
  • Odsetek inwestorów wyrażających optymizm co do krótkoterminowej sytuacji gospodarki w ich regionie zmniejszył się w największym stopniu w Stanach Zjednoczonych a w najmniejszym – w Europie, nie licząc Szwajcarii 

Według kwietniowej ankiety, w której wzięło udział 4108 zamożnych inwestorów i właścicieli firm z 14 rynków, 70% respondentów wykazało optymizm co do długoterminowych perspektyw gospodarczych w ich regionie. Te dane nie uległy większym zmianom w porównaniu z poprzednią ankietą, przeprowadzoną trzy miesiące wcześniej. 46% wyraziło optymizm w stosunku do krótkoterminowych perspektyw, co jest spadkiem z 67% w poprzednim kwartale.

Te artykuły również Cię zainteresują
Inwestorzy nie przestają być optymistami

Udział inwestorów nastawionych optymistycznie wobec krótkoterminowych perspektyw zmniejszył się w największym stopniu w USA (z 68% do 30%), a w najmniejszym w Europie, nie licząc Szwajcarii (z 58% do 50%). W Azji spadł on z 71% do 55%; w Ameryce Łacińskiej z 60% do 49%; a w Szwajcarii z 47% do 28%.

Łącznie na świecie 47% inwestorów planuje utrzymać swoje inwestycje giełdowe bez zmian w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, podczas gdy 37% planuje je zwiększyć. Ponadto, 23% wierzy, że obecny okres jest odpowiednią chwilą na nabycie akcji, a 61% rozważy nabycie akcji jeśli ich ceny spadną o kolejne 5-20%.

Ogólnie rzecz biorąc, właściciele firm zachowują pozytywne podejście do długoterminowych perspektyw i wyrażają niezmienną chęć inwestowania we własne firmy. 61% wykazuje optymizm co do przyszłości ich własnych firm w porównaniu z 73% w poprzedniej ankiecie. 27% planuje zwiększyć zatrudnienie podczas gdy 17% przewiduje zwolnienia. Przepaść między firmami planującymi zwiększenie zatrudnienia a firmami przewidującymi zwolnienia była największa w Ameryce Łacińskiej (+22 punkty procentowe) a najmniejsza w Szwajcarii (+2 punkty procentowe).

Zarówno inwestorzy jaki i właściciele firm wymienili COVID-19 jako główny powód do obaw, reprezentując kolejno 57% i 60% respondentów.

Paula Polito, wiceprezes działu w UBS Global Wealth Management, podsumowuje: 96% inwestorów na całym świecie potwierdza, że COVID-19 wpłynął na ich tryb życia. Większość z nich przestrzega zalecanych dystansów społecznych, unika tłumów i podróży. Jednakże ich prognozy co do najgorszej fali kryzysu różnią się między sobą. Jedna trzecia z nich wymienia czerwiec, pozostali po równo – jesień oraz koniec roku lub jeszcze później.

USA

Zaledwie 35% amerykańskich inwestorów wierzy w pomyślne wyniki amerykańskich akcji w nadchodzących sześciu miesiącach w porównaniu z 64% trzy miesiące wcześniej. Jednak to właśnie amerykańscy inwestorzy widzą w obecnej sytuacji okazję do korzystnych zakupów (33%). 40% amerykańskich inwestorów uważa, że najgorsze efekty epidemii COVID-19 miną przed końcem czerwca, podczas gdy 28% uważa, że nastąpi to do końca września.

Ameryka Południowa

42% inwestorów z Ameryki Łacińskiej planuje zwiększyć inwestycje w nadchodzących sześciu miesięcach, plasując się powyżej światowej średniej (37%). 47% patrzy z optymizmem na giełdę, plasując się na drugiej pozycji na świecie, podczas gdy 42% uważa, że najgorsze efekty COVID-19 ustąpią przed końcem czerwca, najwięcej na całym świecie.

Europa

46% europejskich inwestorów z optymizmem patrzy na europejskie giełdy, co oznacza spadek z 57% poprzednio, lecz 43% planuje zwiększyć inwestycje – to najwyższy udział procentowy na świecie. 41% oczekuje, że najgorszy wpływ COVID-19 minie przed końcem czerwca. Jest to drugi najwyższy udział procentowy na świecie.

Szwajcaria

Podobnie jak w pozostałej części Europy, szwajcarscy inwestorzy stali się bardziej ostrożni. 35% planuje zwiększyć inwestycje w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, podczas gdy 30% uważa, że najgorszy wpływ COVID-19 minie przed końcem czerwca, plasując się poniżej światowej średniej.

Azja

51% azjatyckich inwestorów pozytywnie patrzyło na sześciomiesięczną perspektywę giełdową w tej części świata. Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich ankietowanych obszarów. 85% uważa, że wirus zostanie pokonany do końca czerwca, września lub grudnia. Jest to jeden z najwyższych, globalnych udziałów procentowych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here