Naga MarketsMikrokontrakty i opcje na nie. Czyli handel na ulubionych instrumentach, jednak z mniejszym budżetemKontynuując rozważania dotyczące rynku derywatów, w kolejnym artykule dotyczącym  instrumentów pochodnych, przyglądamy się dokładniej mikrokontraktom oraz opcjom na mikrokontrakty notowane na giełdzie CME. Na przykładzie kontraktów mikro mini S&P 500 przyjrzymy się bliżej: procesowi rozliczenia opcji w dniu wygaśnięcia, opcjom typu europejskiego i amerykańskiego na te kontrakty oraz różnicy między opcjami tygodniowymi, seryjnymi czy kwartalnymi.

 • W zestawieniu z innymi mikrokontraktami, np. na ropę, złoto czy walutę omówimy rozliczenie przez dostawę (Physical delivery) lub rozliczenie pieniężne (Cash settlement).
 • Opcje na mikrokontrakty europejskie oraz amerykańskie będą się od siebie różnić
 • Należy pamiętać, że w przypadku mikrokontraktów, miejsce ma tylko i wyłącznie rozliczenie pieniężne
 • Partnerem artykułu jest Interactive Brokers, sprawdź ofertę już teraz

Mikrokontrakty na giełdzie CME

Temat mikrokontraktów ze strony giełdy CME pojawił się dość niedawno, zaledwie parę lat temu i rozwija się w dość szybkim tempie rozszerzając klasy aktywów bazowych dla mikrokontraktów i opcji na nie.Sporo zainteresowanie inwestorów i spekulantów detalicznych handlem derywatami stworzyło potrzebę dostarczenia instrumentu podobnego do CFD z dźwignią i możliwością skalowania pozycji.

Giełda CME stara się sprostać tym oczekiwaniom dostarczając produkty o mniejszej wartości nominalnej niż tradycyjne kontrakty terminowe, a wraz z nimi w miarę zwiększania się płynności na kontraktach wprowadza opcje na te kontrakty.

Poniżej widać, na przykładzie wprowadzonych do obrotu w 2019 roku mikrokontraktów indeksowych, jak wygląda zainteresowanie nimi mierzone akumulowanym obrotem.

Od lipca 2019 do listopada 2021 łączny obrót dla mikrokontraktów indeksowych wyniósł ponad 1 miliard kontraktów.

Największym zainteresowaniem cieszą się mikro E-mini Nasdaq 100 i mikro E-mini S&P 500.

W poprzednich artykułach napomknąłem o mikrokontraktach. Dziś przyjrzymy się im bliżej. Przy okazji przeanalizujemy też opcje (na mikrokontrakty) dostępne w obrocie i niuanse związane z wygasaniem opcji i rozliczeniem.

Mikrokontrakty i opcje na nie. Czyli handel na ulubionych instrumentach, jednak z mniejszym budżetem

Dzienny obrót na dzień 16 listopada tylko do godziny 10 czasu nowojorskiego wyniósł 347 tysięcy kontraktów dla mikro E-mini Nasdaq 100. Poniżej obroty dla czterech mikrokontraktów indeksowych:

Mikrokontrakty i opcje na nie. Czyli handel na ulubionych instrumentach, jednak z mniejszym budżetem

Przenieś swój trading na kolejny poziom razem z brokerem Interactive Brokers. Skorzystaj z oferty inwestowania w opcje:

CHCĘ INWESTOWAĆ Z INTERACTIVE BROKERS

Opcje na mikrokontrakty typu amerykańskiego i europejskiego 

Tematyka różnic pomiędzy tego typu opcjami została wyjaśniona w osobnym artykule. Znajdziesz go w tym miejscu.

Dla mikrokontraktów indeksowych opcje typu amerykańskiego obserwujemy tylko w przypadku tzw. opcji „kwartalnych”, co wymaga dodatkowego omówienia 

W każdym dniu notowane są opcje na mikrokontrakty E-mini S&P oraz E-mini Nasdaq 100 z różnymi datami wygasania. I tak opcje kwartalne wygasają w trzeci piątek jednego z miesiąca cyklu kwartalnego: Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień.

Notowane są dwie kolejne opcje kwartalne jak widać niżej: opcja marcowa i czerwcowa, po wygaśnięciu opcji marcowej zaczyna być notowana opcja wrześniowa w cyklu Marzec- Grudzień.

Mikrokontrakty i opcje na nie. Czyli handel na ulubionych instrumentach, jednak z mniejszym budżetem

Opcje kwartalne są typu amerykańskiego i wygasają o godzinie 9:30 czasu nowojorskiego. Podkreślam ten fakt, gdyż opcje europejskie dla tego kontraktu wygasają o godzinie 16.00 EST.

Opcje te (amerykańskie kwartalne) wygasają dokładnie w tym samym czasie co ich instrument bazowy, czyli kontrakt mikro E-mini. Opcje ITM (in the money), jeśli nie zostały zamknięte poprzez offsetting przed dniem wygaśnięcia godziną 9:30 EST zostaną rozliczone w formie dostawy odpowiedniego kontraktu.

Ten natomiast zostanie rozliczony w tym samym momencie gotówkowo. Posiadacz pozycji opcyjnej „kwartalnej” ITM w efekcie końcowym, jeśli nie zamknie pozycji przed godziną wygaśnięcia 9.30 zostanie rozliczony do kontraktu a kontrakt rozliczony pieniężnie i pozycja przestanie istnieć.

Wszystkie inne opcje na mikrokontrakty indeksowe niż te „kwartalne” wygasające w trzeci piątek miesiąca marca, czerwca, września lub grudnia są typu europejskiego i wygasają o godzinie 16 EST.

Rozliczenie tych opcji wygląda następująco. W dniu wygaśnięcia w ostatnich 30 sekundach handlu

rynku akcyjnego obliczana jest cena rozliczeniowa, która jest średnią ważoną cen kontraktów E-mini S&P, tzw. ESF dla E-mini S&P i NQF dla E-mini Nasdaq 100.

Europejskie opcje In The Money nie wygasają tego samego dnia co kontrakty kwartalne jak w przypadku opcji kwartalnych wygasających w trzeci piątek miesiąca z cyklu kwartalnego.

Opcje europejskie na kontrakt indeksowy mikro E-mini S&P wygasają wcześniej niż sam kontrakt, tak więc posiadacz pozycji długiej opcji CALL z ceną wykonania X otrzyma pozycję długą w kontrakcie jeśli wyżej wspomniana cena SOF będzie większa od X. W przeciwnym przypadku opcja wygaśnie na zero i zniknie z konta właściciela.

W poniższej tabeli przedstawiam obrazowo jakie terminy wygaśnięcia dostępne są dal opcji europejskich na mikrokontraktu E-mini S&P.

Mikrokontrakty i opcje na nie. Czyli handel na ulubionych instrumentach, jednak z mniejszym budżetem

Przyjrzyjmy się uważnie. Załóżmy, że zaczynam handel opcjami na początku września (September). W obrocie dostępne są:

 • 2 kolejne opcje kwartalne typu amerykańskiego rozliczane przez dostawę wygasające w trzeci piątek miesiąca, który to miesiąc jest jednym z 4 z cyklu: Marzec Czerwiec Wrzesień Grudzień (na rysunku oznaczone kolorem zielonym).
 • 2 kolejne opcje, tzw. miesięczne (monthly) lub też zwane serial. Wygasają one tak jak kwartalne w trzeci piątek miesiąca z tą różnicą, że opcje miesięczne nie przypadają na miesiące z cyklu Marzec Czerwiec Wrzesień Grudzień. Powyżej widzimy dwie miesięczne opcje wygasające w trzeci piątek października i listopada o godzinie 16:00 EST (na rysunku oznaczone kolorem granatowym).
 • 3 kolejne opcje europejskie tzw. tygodniowe zarezerwowane dla tygodnia innego niż trzeci. I tak widzimy we wrześniu opcje wygasające w pierwszy, drugi i czwarty piątek miesiąca. Są to europejskie opcje tzw. tygodniowe (weeklies, na rysunku oznaczone kolorem żółtym).
 • 3 kolejne opcje wygasające na koniec miesiąca (tzw. End of the Month options). Są to europejskie opcje podobnie jak wszystkie inne oprócz kwartalnych (na rysunku oznaczone kolorem błękitnym).

Podsumowując: na początku września mamy w obrocie opcje z dziesięcioma różnymi datami wygasania z zapadalnością w terminie paru dni, tygodni lub miesięcy. Dwie z nich są opcjami amerykańskimi a pozostałe to opcje europejskie.

Rozliczenie pieniężne czy dostawca fizyczna?

Jak widzieliśmy powyżej dla opcji na mikrokontrakty indeksowe rozliczenie kontraktu opcyjnego następuje w formie dostawy pozycji krótkiej albo długiej odpowiedniego mikrokontraktu. Sam mikrokontrakt z kolei rozliczany jest pieniężnie.

Termin wygasania i sposób rozliczenie opcji lub kontraktu jest ważny z punktu widzenia praktyki obrotu. Każdy powinien wiedzieć kiedy wygasa i w jaki sposób jest rozliczany instrument pochodny, którym handluje.

Wiemy, że kontrakt terminowy na ropę WTI jest rozliczany w formie dostawy. Jeśli więc trader zapomni zamknąć pozycję może stać się stroną transakcji spot.

Mikrokontrakty na ropę MCL w wielkości 1/10 kontraktu CL opiewają na 100 baryłek. Ważne cechy tego kontraktu to:

 • kontrakt opiewa na 100 baryłek,
 • tick czyli minimalny skok cenowy to $ 0,01 , czyli nominalnie $1 na mikrokontrakcie,
 • rozliczany pieniężnie,
 • termin wygaśnięcia – 1 dzień roboczy przed dniem wygasania kontraktu CL,
 • serie kontraktów dostępne w obrocie – 12 kolejnyhch miesięcy oraz dodatkowo czerwiec i grudzień.

Na giełdzie CME dostępny jest mikrokontrakt na złoto, srebro, stopy procentowe oraz wybrane waluty. Dostępność tych mikrokontraktów znacznie ułatwia handel dla inwestora detalicznego ze względu na mniejszą wartość nominalną kontraktu oraz ich rozliczenie gotówkowe.

Dodatkowo, dostępność opcji dla niektórych mikrokontraktów stwarza możliwości handlu i strategii.

W kolejnych częściach cyklu edukacyjnego kontynuowany będzie temat opcji. Wszystkie opublikowane do tej pory artykuły znajdziesz w tym miejscu.

Sponsorem publikacji jest Interactive Brokers CE. Spółka Interactive Brokers Central Europe Zrt. (IBCE) jest regulowana przez MNB. IBCE nie ponosi odpowiedzialności za treść tego artykułu. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty Twojego kapitału. Niektóre produkty finansowe nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Klienci powinni zapoznać się z odpowiednimi ostrzeżeniami o ryzyku przed inwestowaniem.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here