Naga MarketsMiędzynarodowy Fundusz Walutowy wyraził obawy co do planu wprowadzenia przez Wyspy Marshalla krajowej kryptowaluty. Instytucja stwierdziła, że zwiększyłoby to ryzyko makroekonomiczne, finansowe oraz prawdopodobieństwa utraty międzynarodowych relacji bankowych. Na początku roku parlament Wysp Marshalla zagłosował za odejściem od dolara amerykańskiego na rzecz oficjalnej krajowej kryptowaluty.

Ryzyko niestabilności finansowej

Jak już pisaliśmy w lutym, jeszcze w tym roku Wyspy Marshalla mogą wyemitować krajową kryptowalutę – Sovereign (Suweren) – i w ten sposób stać się pierwszym państwem na świecie, który przyjmie takie rozwiązanie. Dotychczas w kraju obowiązującym środkiem płatności był dolar amerykański.

W tegorocznym sprawozdaniu MFW na temat Wysp Marshalla stwierdzono, że pomimo wyjścia z recesji w 2016 r. w związku z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, kraj ten stoi w obliczu znacznego ryzyka finansowego. Istnieje zagrożenie utraty relacji między bankami korespondentami (CBR) wykorzystującymi dolara amerykańskiego, jeżeli Sovereign zostanie wyemitowany.

Kryptowaluta dla przestępców?

Zgodnie z raportem, niejednoznaczność otaczająca procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) czy finansowaniu terroryzmu (KYC) może prowadzić do utraty CBR, który jest kluczowym narzędziem gospodarczym dla archipelagu. Wyspy Marshalla są w dużym stopniu uzależnione od otrzymywania dotacji amerykańskich w celu utrzymania i pobudzenia lokalnej gospodarki.

Przy braku rygorystycznych środków w zakresie KYC i AML w momencie uruchomienia Suwerena, państwowa waluta może być potencjalnie postrzegana jako środek ułatwiający przestępczość, finansowanie terroryzmu lub pranie brudnych pieniędzy, co skutkowałoby ścisłą kontrolą i ewentualną utratą relacji z bankami korespondentami.

Próby uniezależnienia się od Wielkiego Brata

MFW w swoim raporcie zwrócił również uwagę na fakt, że nie zajęto się takimi kwestiami, jak monitorowanie transakcji, zgodności, zgłaszanie podejrzanych transakcji i sankcjonowanie przypadków nieprzestrzegania przepisów. Zaleca się uściślenie przepisów oraz systemów kontroli przepływu kapitału zanim dojdzie do wejścia Suwerena w życie.

Wyspy Marshalla postrzegają emisję kryptowaluty jako sposób na uniezależnienie się od dolara amerykańskiego. Parlament stara się obecnie o uwolnienie się od USA po latach trudnych stosunków między dwoma krajami, spowodowanych setkami amerykańskich prób atomowych przeprowadzonych na archipelagu w okresie zimnej wojny.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here