Naga Markets


W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 082 mln zł.

W grudniu 2018 roku sprzedano obligacje:

 • 3-miesięczne (OTS0319) – 364,1 mln zł,
 • 2-letnie (DOS1220) – 263,3 mln zł,
 • 3-letnie (TOZ1221) – 12,2 mln zł,
 • 4-letnie (COI1222) – 340,4 mln zł,
 • 10-letnie (EDO1228) – 99,2 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 364,1 mln zł (34% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (31%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 2,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. (mln zł)

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2018 roku.

W 2018 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 12,7 mld zł. To rekordowy wynik – najlepszy na przestrzeni ostatniej dekady.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2008 - 2018 r. (mld zł)

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2018 r. wyniosła:

 • 10-miesięczne obligacje premiowe – 371,1 mln zł,
 • 3-miesięczne – 4.193,5 mln zł,
 • 2-letnie – 3.566,5 mln zł,
 • 3-letnie – 168,9 mln zł,
 • 4-letnie – 3.341,4 mln zł,
 • 10-letnie – 1.034,8 mln zł,
 • Obligacje rodzinne – 30,2 mln zł.

Graf przedstawia sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r.

Rok 2018 to zdecydowanie najlepszy rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych od wielu lat. Sprzedaż w 2018 r. była wyższa od rekordowego 2017 r. o ponad 85% i zamknęła się wynikiem 12,7 mld zł. Nabywcy docenili obligacje skarbowe przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup ponad 1 mld zł. Ten wynik potwierdza rosnącą popularność tej formy oszczędzania.

Największym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności – 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli blisko 4,2 mld zł (33 % udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (28% udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy również w przypadku obligacji indeksowanych inflacją 4- i 10-letnich. Na zakup tego typu instrumentów nabywcy obligacji oszczędnościowych przeznaczyli łącznie 4,4 mld (34% udział w strukturze sprzedaży).

„W ubiegłym roku, w czerwcu, przeprowadziliśmy pilotażową, jednorazową emisję tak zwanych obligacji premiowych. To nowy instrument, który gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Oszczędzający docenili obligacje premiowe i przeznaczyli na ich zakup 371 mln zł. Wysoka sprzedaż tych instrumentów miała wpływ na wielkość puli nagród. Do rozlosowania 20 marca 2019 r. będzie aż 41.107 premii o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł.” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here