ministerstwo-finansowMinisterstwo Finansów przygotowało projekt, wydłużający możliwość obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji także na rok 2021, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Konsultacje publiczne trwają do 11 lutego 

Projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Mają one potrwać do 11 lutego.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania oraz obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji […] w latach 2019 – 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Art. 69h ust. 1 [tej] ustawy został zmieniony ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021[…], która wydłużyła możliwość zakupu akcji ze środków Funduszu do końca 2021 r., podano także.

Dotychczasowe rozporządzenie obowiązywało do końca 2020 r.

Zgodnie z projektem, umowę nabycia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu lub umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu ma zawierać prezes Rady Ministrów.

Wypłata środków z Funduszu na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych ma następować na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez prezesa Rady Ministrów. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług ma sporządzać test prywatnego inwestora. Dysponent Funduszu ma prowadzić  obsługę finansowo-księgową realizacji umowy nabycia lub umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji ze środków Funduszu.

Wprowadzone rozwiązania uwzględniają potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu oraz ochronę interesów Skarbu Państwa, podano także.

“Projekt rozporządzenia ma charakter techniczny i nie generuje nowych wydatków dla Funduszu innych niż te, które wynikają z ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Projekt jest zatem neutralny dla sektora finansów publicznych” – czytamy także.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zasiliła budżet Funduszu Reprywatyzacji kwotą 3 mld zł.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig akcje cena | ropa naftowa kurs | system blik | mercator | dow jones wykres |

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here