Naga MarketsZaprezentowany w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkami finansowymi, w tym nad rynkiem Forex wywołał prawdziwą burzę w rodzimej branży. Sprawa była szeroko komentowana przez media, powielające jednak nieprawdziwe informacje. Jak udało się bowiem ustalić portalowi Comparic.pl, uzasadnienie dołączone do projektu przedstawia nieprecyzyjne i zaburzające rzeczywistość fakty.


KNF i MF opierają projekt na regulacjach europejskich, które nie istnieją?

Comparic.pl dotarł do osób blisko związanych ze sprawą (które chcą pozostać anonimowe), wytykających trzy nieprawdzie informacje, które mocno mogą rzutować na zasadność zaprezentowanego projektu ustawy. Warto przypomnieć, że jednym z jego głównych celów jest ograniczenie maksymalnej dźwigni finansowej do poziomu 1:25 (4% wysokości marginesu).

Te artykuły również Cię zainteresują
O które kwestie chodzi? Ministerstwo Finansów w przygotowaniu komentarza do projektu ustawy sugerowało, że Wielka Brytania oraz Cypr wprowadziły mocne ograniczenia lewara, gdzie w rzeczywistości zaprezentowano projekty takowych rozwiązań. MF razem z KNF miały sugerować również jakoby w Europie obserwowany jest trend obniżania dźwigni – odrzucając jednak przykłady dwóch powyższych państw. Ciężko mówić o jakiejkolwiek tendencji.

Proponowane przez ustawodawcę zmiany krytykuje zarówno Izba Domów Maklerskich (IDM) jak i przedstawiciele branży detalicznej, którzy pod egidą Trading Jam Session zorganizowali otwartą debatę w tej sprawie. Nagranie z jej przebiegu dostępne jest poniżej.

„IDM zwraca uwagę na fakt, że proponowane zmiany w ustawie ograniczają znacząco konkurencyjność krajowej branży forex z korzyścią dla podmiotów zagranicznych, które działają w Polsce, jednak nie podlegają krajowej jurysdykcji. To właśnie te podmioty są w głównej mierze odpowiedzialne za nadużycia na rynku, co podważa zaufanie do całego systemu i krajowej branży papierów wartościowych. W konwekcji działania ustawodawcze, które nie będą wspierały krajowej branży forex działają na szkodę polskich inwestorów, ponieważ wspierają rozwój tzw. szarej strefy zagranicznych podmiotów, gdzie krajowy inwestor będzie poszukiwał produktów optymalnych dla jego portfela inwestycyjnego.”czytamy w komentarzu IDM.

Comparic demaskuje fałszywe informacje podawane przez Ministerstwo Finansów

Na poniższym zrzucie ekranu prezentującym fragment komentarza do projektu ustawy (dotyczący Art. 4 – zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), markerem zaznaczono fragmenty, które nie są zgodne z prawdą. Poniżej natomiast wytłumaczenie wraz z właściwymi do nich źródłami:

Źródło: fragment uzasadnienia do projektu ustawy
  1. Regulacje dot. lewara w Wlk. Brytanii

Fragment uzasadnienia projektu ustawy (ze strony www Rządowego Centrum Legislacji): „W Wielkiej Brytanii w 2016 r. ustalono maksymalny poziomi dźwigni finansowej na poziomie 1:25 dla niedoświadczonych inwestorów, którzy nie mają więcej niż 12 m-cy doświadczenia w handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD), a dla wszystkich innych inwestorów detalicznych na poziomie 1:50”.

invest

Fakty: Brytyjski regulator Financial Conduct Authority nie wprowadził ww. zmian. Projekt zmian został odłożony w czasie do momentu zajęcia stanowiska przez europejskiego regulatora ESMA (najwcześniej na początku 2018 r. ). Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem na stronie FCA.

2. Regulacje dot. lewara na Cyprze

Fragment uzasadnienia projektu ustawy: „Cypr (…) w 2016 r. wprowadził maksymalny poziomi dźwigni finansowej dla transakcji zawieranych na rynku Forex na poziomie 1:50”.

Fakty: Na Cyprze nie obowiązuje limit maksymalnego lewara 50:1. Domyślny jest lewar 50:1, ale każdy klient może zawnioskować o zwiększenie. Szczegółowe informacje (pkt. 3. iii.):, dodatkowo komentarz Comparic.

3. Wnioski dot. trendu europejskiego

Fragment uzasadnienia projektu ustawy: „Zmiana (…) jest zgodna z trendem, jaki jest widoczny jest w innych państwach członkowskich. (…) W roku 2016 szereg państw członkowskich w regulacjach krajowych przyjęło liczne zmiany mające na celu ochronę interesów inwestorów nieprofesjonalnych na rynku Forex, w tym ograniczające poziom maksymalnej dźwigni finansowej.”

Fakty: Wobec powyższego, trudno mówić o trendzie w Europie polegającym na dążeniu regulatorów do obniżania dźwigni. W różnych krajach przyjęto inne sposób ochrony inwestorów, dźwignię pozostawiając bez zmian. O ile więc projekt MF zawiera wiele działań, które mogą przyczynić się do mądrej ochrony inwestorów, o tyle wydaje się, że sztywne ograniczenie maksymalnego poziomu lewara do nich nie należy.

Comparic.pl skierował oficjalne zapytanie do Ministerstwa Finansów w sprawie powyższych nieścisłości/informacji nieprawdziwych. W momencie publikacji artykułu, nie otrzymano jednak odpowiedzi.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

  1. Ciężko im będzie odpowiedzieć jeżeli nakłamali….pytanie tylko czy to niekompetencja urzędników czy celowe działanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here