Naga MarketsMerlin Commerce – spółka zależna Merlin Group – złożyło ofertę nabycia od firmy Magus składnika masy upadłości w postaci m. in. znaku towarowego i domeny “merlin.pl” na łączną kwotę 1,62 mln zł netto, podała spółka.

Merlin Commerce planuje kupno praw do ‘merlin.pl’

“Zarząd Merlin Group, w nawiązaniu do przekazywanych przez emitenta informacji o stanie postępowania upadłościowego spółki zależnej Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, a także informacji o dążeniu emitenta do zabezpieczenia praw do znaku towarowego oraz domeny internetowej ‘merlin.pl’, informuje o powzięciu informacji o przyjęciu przez syndyka masy upadłości Magus oferty nabycia składnika masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych ‘domeny, znaki towarowe’, opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego w raporcie z wyceny majątku Magus z dnia 16 września 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Oferta została złożona przez spółkę zależną od emitenta tj. Merlin Commerce sp. z o. o., dzierżyciela praw do znaku towarowego na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2015 roku, na łączną kwotę 1 616 200 zł netto, podano także.

“Spółka wskazuje, że zarząd Merlin Commerce podejmie odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze zawarcie stosownej umowy nabycia praw do powyższego składnika masy upadłości, o zawarciu której emitent poinformuje w drodze osobnego raportu. Nabycie praw do znaku towarowego ‘merlin.pl’ ma na celu zabezpieczenie interesów grupy kapitałowej Merlin Group m. in. przez zachowanie prawa do korzystania ze znaku towarowego oraz domeny internetowej ‘merlin.pl’, dzierżawionych przez Merlin Commerce” – podsumowano w materiale.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów, takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here