Naga MarketsMercator Medical wykupiony przez polskie i zagraniczne fundusze w ramach procesu ABBPolscy i zagraniczni inwestorzy nabyli 508 tys. akcji (100% walorów dostępnych do kupna,
reprezentujących niecałe 4,8% kapitału akcyjnego) po 400 zł za sztukę w ramach trwającego dzisiaj procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Stroną sprzedającą był pośrednio Prezes Wiesław Żyznowski oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej, a prywatnie małżonka Prezesa Urszula Żyznowska. Sprzedający zobowiązali się do niezbywania pozostałych posiadanych akcji do czerwca przyszłego roku (lock-up na sześć miesięcy).

Prezes Zarządu Mercator Medical zadowolony z dużego popytu ze strony funduszy

– Cieszy mnie tak duży popyt ze strony polskich i zagranicznych funduszy, dzięki czemu transakcję zamknęliśmy w zaledwie jeden dzień. Witamy zatem nowych akcjonariuszy instytucjonalnych, a to z kolei zwiększa liczbę akcji w wolnym obrocie i zwiększa szanse spółki na kolejne awanse w indeksach zarówno krajowych, jak również globalnych – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Te artykuły również Cię zainteresują
– To moja pierwsza sprzedaż akcji Mercatora w całej jego historii. Jednocześnie pragnę po raz kolejny podkreślić, że mój pakiet kontrolny nie jest na sprzedaż, gdyż Grupa Mercator Medical jest dopiero na początku swojej drogi rozwoju, ma bardzo dobre perspektywy i mocne fundamenty – dodaje Prezes Żyznowski.

Po rozliczeniu dzisiejszych transakcji z funduszami kupującymi akcje spółki Mercator Medical, Prezes Wiesław Żyznowski będzie kontrolował bezpośrednio oraz pośrednio 6,5 mln akcji, dających ponad 61% w kapitale zakładowym i zapewniających ponad 72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Menedżerem procesu ABB była Ipopema Securities.

Grupa Mercator Medical w trzecim kwartale br. zaksięgowała cztery razy wyższe przychody niż przed rokiem (604,0 mln zł). Grupa wypracowała jednocześnie 46 razy wyższy wynik EBITDA (390,9 mln zł) i 500 razy wyższy wynik netto (355,8 mln zł). Gotówka netto wzrosła o ponad pół miliarda złotych wobec stanu sprzed roku.

W czerwcu br. akcje Mercator Medical awansowały do indeksu mWIG40, a od października w obrocie na GPW są kontrakty terminowe na walory spółki. Od grudnia spółka znajduje się również w indeksie MSCI Small Caps. Analitycy giełdowi typują Mercator Medical jako kandydata do polskiego indeksu WIG20 oraz globalnych indeksów w perspektywie kolejnych rewizji składu indeksów. Jednocześnie od początku pandemii krakowska spółka prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym.

Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej,
hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here