Naga MarketsMercator Medical rozpoczyna skup do 803 365 akcji kosztem 20,06 mln złMercator Medical zdecydował o rozpoczęciu 15 grudnia skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 3 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podała spółka. Skup może objąć do 803 365 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 1 300 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 20,06 mln zł, podano także.

Mercator Medical planuje, że buy-back potrwa do 3 czerwca 2021 r.

Odkup akcji będzie realizowany za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 3 czerwca 2020 r., uwzględniając dotychczas zawarte transakcje, o których emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., emitent może nabyć nie więcej niż 803 365 akcji własnych. Kwota przeznaczona na nabycie akcji, z uwzględnieniem kosztów ich nabycia, wynosi 20 060 187,14 zł, co odpowiada pozostałej kwocie kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel” – czytamy w komunikacie.

Akcje będą nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w transakcjach pakietowych. Liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami spółki na GPW w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji, wskazano również.

“Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami spółki na GPW lub – jeżeli jest wyższa – aktualna najwyższa niezależna oferta nabycia akcji na GPW, przy czym w każdym przypadku cena nabycie nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i wyższa niż 1 300 zł za jedną akcję” – napisano także w materiale.

Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here