Naga MarketsmedicalgorithmicsMedicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.

Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 1,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3,48 mln zł wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,77 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 50,3 mln zł rok wcześniej.

Od stycznia 2018 roku spółka miała 8,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,48 mln zł w porównaniu z 152,84 mln zł rok wcześniej.

“Istotny wpływ na spadek przychodów miał niższy o 6% średni kurs USD/PLN, przekładający się na ok. 9,2 mln zł (-6%) mniejsze przychody grupy, a także spadek przychodów od pozostałych partnerów, z wyłączeniem Medi-Lynx, w kwocie 4 mln zł (-3%). Spadki te zostały częściowo skompensowane przez organiczny wzrost przychodów w Medi-Lynx w kwocie 2,7 mln zł (+2%)” – napisano w raporcie.

“W okresie sprawozdawczym całość przychodów grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży usług w kwocie 141,9 mln zł (152,4 mln zł w 2017 roku) stanowiące blisko 100% całości przychodów oraz przychody ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych, które wyniosły 0,6 mln zł (0,5 mln zł w okresie porównawczym). Zdecydowana większość przychodów, tak samo jak w roku poprzednim, była denominowana w dolarach amerykańskich” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 7,39 mln zł wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie:

Kurs reaguje ponad 5% przeceną na podane wyniki. Szersza tendencja od dawna jest silnie spadkowa, można więc przypuszczać, że korekta kończy się pod poziomem poprzedniego dołka. Obraz techniczny jest więc nadal negatywny, co może sugerować kontynuację spadków.

medicalg
źródło xStation 5

Zobacz także: Za nami najgorszy dzień na rynku od 2015 rokuConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here