Naga MarketsKurs euro do dolara odbija od 1,10 USDMCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki.

MCI.PrivateVentures z zawieszonymi akcjami na GPW

“Przedmiotem przymusowego wykupu jest 739 167 akcji zwykłych, na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, tj. łącznie uprawniających do 739 167 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące około 2,03% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do około 2,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte przymusowym wykupem jest AAW III, podmiot zależny od MCI.PrivateVentures FIZ.

Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r.

Na dzień ogłoszenia przymusowego wykupu MCI.PrivateVentures FIZ posiada bezpośrednio ok. 1,67% akcji ATM, a jego podmioty zależne posiadają odpowiednio: AAW III – ok. 83,09% akcji, AAW X – ok. 13,21% akcji.

Te artykuły również Cię zainteresują

W związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji ATM, zarząd giełdy zawiesił obrót akcjami tej spółki od 2 lipca 2020 r., podała GPW.

W połowie czerwca ATM podał, że jego większościowy akcjonariusz AAW III rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji z obrotu na giełdzie.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here