Naga MarketsMCI Capital ma umowy sprzedaży akcji ATM i udziałów w AAW III za 527,9 mln złMCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowy przyrzeczone z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Taviomer Investments (Global Compute Poland) (kupujący) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy sprzedającymi a Terve Bidco 17 października 2020 r., dotyczącej zakupu udziałów w AAW III oraz akcji zwykłych ATM, z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Taviomer Investments 22 grudnia 2020 r., podał MCI Capital.

Na podstawie umów, fundusz sprzedał kupującemu: 596 278 udziałów w AAW III sp. z o.o.

Na podstawie umów, fundusz sprzedał kupującemu: 596 278 udziałów w AAW III sp. z o.o. (AAW III) oraz 606 438 akcji imiennych ATM spółka akcyjna (ATM) za łączną cenę 527,9 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
AAW III jest bezpośrednio właścicielem 35 736 906 akcji imiennych ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93,83% udziału w kapitale zakładowym ATM i uprawniających do 35 736 906 głosów na walnym zgromadzeniu ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATM, podano również.

Płatność ceny sprzedaży na podstawie umów oraz przeniesienie własności ww. udziałów i akcji na kupującego nastąpiły 30 grudnia 2020 r.

Umowa dotycząca sprzedaży przez fundusz udziałów AAW III stanowi również umowę sprzedaży udziałów AAW III posiadanych przez AMC Capital IV Albatros, podkreślono.

Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,22% certyfikatów inwestycyjnych.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here