Naga Markets


Akademia Analiz to konkurs przeznaczony dla wszystkich studentów chcących zmierzyć się z codziennymi zadaniami analityka rynkowego i ma na celu nie samo wyłonienie najlepszych, ale i przybliżenie tematu inwestycji kapitałowych. Dzięki udziałowi w projekcie Akademia Analiz uczestnicy mają także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i zdobycia doświadczenia.


Konkurs organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT działające przy Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W zeszłej edycji tego dwuetapowego konkursu wiedzy wzięło udział aż 122 par studentów z całej Polski. Z czym musisz zmierzyć się w trakcie czterech tygodni zmagań?

Zadania konkursowe

 • Na zadanie konkursowe składać się będą zadania z zakresu analizy finansowej obejmujące następujące zagadnienia: analizę fundamentalną, modelowanie finansowe, wycenę metodą porównawczą i dochodową;
 • Uczestnicy zobligowani będą do uzupełnienia modelu finansowego w pliku w formacie .xls oraz sporządzenia odpowiedniego opisu wykonanych zdań w dokumencie tekstowym;
 • Uczestnicy mogą korzystać tylko z publicznie dostępnych informacji
 • Za pierwsze zadanie konkursowe Zespół może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Organizacja etapu pierwszego

 • Do każdego zarejestrowanego Zespołu zostanie przesłanie drogą elektroniczną zadanie konkursowe oraz dokładna informacja, dotycząca formy przygotowania i odesłania rozwiązania;
 • Zadania konkursowe zostaną przesłane zespołom 04.04.2017;
 • Na odpowiedź konkursową w etapie pierwszym składać się będą dwa pliki:
  plik formatu .xls – z uzupełnionym modelem finansowym i odpowiednią wyceną;
  plik formatu .pdf – z opisem odpowiednich zadań;
 • Zespoły zobligowane są do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych we wskazany sposób do 19.04.2017 do godziny 23.59. Przesłane odpowiedzi po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Etap drugi – makroekonomia

Zadania konkursowe:

 • Na zadanie konkursowe składać się będzie przygotowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z uwzględnieniem czynników ryzyka operacyjnego i finansowego wynikających z uwarunkowań makroekonomicznych;
 • Uczestnicy zobligowani będą do sporządzenia dokumenty tekstowego z pisemnymi rozwiązaniami odpowiednich zadań;
 • Za drugie zadanie konkursowe Zespół mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Organizacja etapu drugiego:

 • Warunkiem udziału w drugim etapie Konkursu jest przesłanie przez Zespół rozwiązania zadania konkursowego zadanego w pierwszym etapie;
 • Do każdego zakwalifikowanego Zespołu zostanie przesłanie drogą elektroniczną zadanie konkursowe oraz dokładna informacja, dotycząca formy przygotowania i odesłania rozwiązania;
 • Zadania konkursowe zostaną przesłane zespołom 20.04.2017;
 • Na odpowiedź konkursową składać się będzie:
  plik w formacie .pdf – zawierający pisemne odpowiedzi na zadanie pytania konkursowe;
 • Zespoły zobligowane są do przesłania rozwiązania do zadań konkursowych we wskazany sposób do 08.05.2017 do godziny 23.59. Przesłane odpowiedzi po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów jednolitych, licencjackich – I stopnia oraz magisterskich – II stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia wszystkich uczelni wyższych na terenie Polski. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły składające się z dwóch osób spełniające powyższe kryteria.

AKTUALIZACJA

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej. Ze względu na zwiększenie liczby dostępnych miejsc termin rejestracji został wydłużony do dnia 10 kwietnia 2017 roku do godziny 23.59.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here