Naga MarketsMarvipol Development ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 200 mln zł, podała spółka.

Marvipol planuje emisje obligacji

“W ramach programu, emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych:

– termin zapadalności obligacji pierwszej serii będzie wynosił do 4 lat;

– obligacje pierwszej serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

– obligacje pierwszej serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

– obligacje pierwszej serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO;

Te artykuły również Cię zainteresują

– świadczenia emitenta z tytułu obligacji pierwszej serii będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

– oprocentowanie obligacji pierwszej serii będzie oprocentowaniem zmiennym” – czytamy w komunikacie.

W związku z programem, spółka zawrze z wybraną instytucją finansową (lub wybranymi instytucjami finansowymi) umowę emisyjną, na podstawie której będą przeprowadzane wielokrotne emisje obligacji w ramach programu, dodano.

Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here