Naga MarketsmarvipolMarvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 8,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 6,91 mln zł wobec 12,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,19 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 10,42 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 17,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,33 mln zł w porównaniu z 63,97 mln zł rok wcześniej.

“W I pół. 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 53,3 mln zł przychodów (64 mln zł w I pół. 2019 r.), wypracowując 11,3 mln zł zysku operacyjnego (24,5 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 17,4 mln zł zysku netto (16,7 mln zł w I pół. 2019 r.). O niższym poziomie przychodów przesądziła niższa liczba przekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych, częściowo skompensowana miksem przekazanych lokali (większy, w I pół. 2020 r., udział lokali z projektów z wyższego przedziału cenowego w ogólnej liczbie przekazanych w okresie lokali). Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła rdr. o 1,6 pkt. proc., do 30,4%. O spadku zysku operacyjnego, obok niższego, o 2,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży, przesądziły wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z kosztami sfinalizowanych w okresie transakcji sprzedaży projektów magazynowych oraz mniejszy wynik operacyjny segmentu magazynowego. Zysk netto grupy wzrósł w analizowanym okresie dzięki przychodom finansowym, głównie z tytułu zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2020 r. Grupa Marvipol Development zawarła 224 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 57% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

“O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: pandemia COVID-19 oraz będące jej konsekwencją obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych (w szczególności w okresie marzec-maj) oraz struktura oferty w I kwartale br. (mniejsza podaż lokali z projektów wolumenowych). Stopniowe znoszenie obostrzeń oraz start aktywnej sprzedaży Moko Botanika przełożyły się na wzrost sprzedaży w czerwcu br., co pozwoliło zakończenie II kwartału br. z wynikiem sprzedaży równym osiągniętemu w I kw. 2020 r. (112 sztuk)” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

W I poł. 2020 r. Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 91 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec 194 w I poł. 2019 r. Ponad połowę z przekazanych w analizowanym okresie lokali stanowiły lokale z inwestycji Riviera Park (Warszawa), podano także.

Na 30 czerwca 2020 r. grupa kapitałowa posiadała 1 208 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca czerwca 2020 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 700,9 mln zł, z czego 347,1 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które mogą zostać sfinalizowane w 2020 r. i rozpoznane w wynikach Grupy Marvipol Development za ten okres.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu, portfel projektów magazynowych Grupy Marvipol Development tworzy 5 projektów (w budowie oraz oddanych do użytkowania) z 156 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie i okolicach oraz we Wrocławiu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 21,74 mln zł wobec 35,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here