Naga MarketsmarvipolMarvipol Development odnotował 25,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol zadowolony z ostatniego kwartału

Zysk operacyjny wyniósł 30,58 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,17 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,51 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 43,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 45,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,51 mln zł w porównaniu z 119,48 mln zł rok wcześniej.

“W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 168,5 mln zł przychodów (119,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), wypracowując 41,9 mln zł zysku operacyjnego (52,2 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 43,1 mln zł zysku netto (45,4 mln zł w okresie 9 miesięcy 2019 r.). Przychody Grupy wzrosły o 41% zarówno ze względu na wyższą liczbę przekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych jak i zmianę miksu przekazanych lokali (większy udział lokali z projektów z wyższego przedziału cenowego w ogólnej liczbie przekazanych w okresie lokali, w tym lokali z inwestycji Topiel No 18). Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła r/r o 2,2 pkt. proc., do 28%, co wraz ze wzrostem przychodów przełożyło się na 53% wzrost zysku brutto na sprzedaży, do 47,2 mln zł. O spadku zysku operacyjnego przesądził głównie niższy, o 49%, udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć (projektów magazynowych), który w okresie 9 miesięcy 2020 r. wyniósł 23,6 mln zł. Zysk netto wyniósł 43,1 mln zł (5% spadek r/r.)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa Marvipol Development zawarła 384 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 47% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

“O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: pandemia COVID-19 i jej wpływ na nastroje konsumentów, będące konsekwencją pandemii obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych (w szczególności w okresie marzec-maj), oraz struktura oferty (mniejsza podaż lokali z projektów wolumenowych, szczególnie w I kwartale br.). Zniesienie obostrzeń oraz start aktywnej sprzedaży Moko Botanika zaowocowały wzrostem aktywności klientów i w konsekwencji wzrostem sprzedaży w III kwartale br. do 160 sztuk, wobec 112 sztuk w II kwartale 2020 r.” – czytamy dalej.

W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 348 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec 335 w okresie 9 miesięcy 2019 r., podano także.

Na dzień 30 września 2020 r. grupa kapitałowa posiadała 1 111 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca września 2020 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 682 mln zł, z czego 278,8 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które mogą zostać sfinalizowane w 2020 r. i rozpoznane w wynikach Grupy Marvipol Development za ten okres, przy założeniu, że pandemia COVID-19 nie wpłynie negatywnie na realizację potencjału przekazań.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu, portfel projektów magazynowych Grupy Marvipol Development tworzy 6 projektów (w budowie oraz oddanych do użytkowania) z 174 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie, rejonie Warszawy oraz w rejonie Wrocławia.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 34,24 mln zł wobec 32,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here