Naga MarketsmarvipolMarvipol Development odnotował 11,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol Development odnotował 11,78 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 4,43 mln zł wobec 12,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 53,55 mln zł rok wcześniej.

“W I kw. 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 40,1 mln zł przychodów (53,5 mln zł w I kw. 2019 r.), wypracowując 4,4 mln zł zysku operacyjnego (12,1 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 11,8 mln zł zysku netto (7,8 mln zł w I kw. 2019 r.). O niższym poziomie przychodów przesądziła niższa liczba przekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych, częściowo skompensowana miksem przekazanych lokali (większy, w I kw. 2020 r., udział lokali z projektów z wyższego przedziału cenowego w ogólnej liczbie przekazanych w okresie lokali). Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła r/r o 1,7 pkt proc. O spadku zysku operacyjnego, obok niższego zysku brutto na sprzedaży, przesądziły wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z kosztami sfinalizowanych w okresie transakcji sprzedaży projektów magazynowych. Zysk netto grupy wzrósł w analizowanym okresie dzięki przychodom finansowym, głównie z tytułu zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych” – czytamy w raporcie.

W I kw. 2020 r. grupa zawarła 112 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 63% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: struktura oferty w pierwszej części kwartału (mniejsza podaż lokali z projektów wolumenowych, strategia sprzedażowa dla projektu Moko Botanika), efekt wysokiej bazy I kwartału 2019 r., zbudowanej dzięki nadzwyczajnie wysokiej sprzedaży lokali w projekcie W Apartments oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych, wyjaśniono.

W I kw. 2020 r. grupa przekazała nabywcom 72 lokale mieszkalne i użytkowe, wobec 169 w I kw. 2019 r. Ponad połowę z przekazanych w analizowanym okresie lokali stanowiły lokale z trzeciego etapu inwestycji Riviera Park (Warszawa). Marvipol rozpoznał 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła blisko 30%, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

Na 31 marca grupa dewelopera posiadała 1 115 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca marca 2020 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 646,6 mln zł, z czego 332,9 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które mogą zostać sfinalizowane w 2020 r. i rozpoznane w wynikach grupy Marvipol Development za ten okres.

“Zarząd dostrzega ponadnormatywne zainteresowanie klientów rezygnacjami z umów rezerwacyjnych (w stosunku do wcześniejszych okresów), które jednak (do dnia publikacji raportu) nie zmaterializowało się w istotnym rozmiarze” – dodano.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu, portfel projektów magazynowych grupy tworzy 6 projektów (w budowie oraz oddanych do użytkowania, w tym dwa przedwstępnie sprzedane) z 172 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie oraz jej rejonie oraz we Wrocławiu. Zysk segmentu magazynowego za I kw. 2020 r. to 7,2 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 3,09 mln zł wobec 16,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here