Podczas dzisiejszego przesłuchania w parlamencie, prezes Banku Anglii, pan Mark Carney, stwierdził, że gospodarka UK rozwija się najszybciej z krajów rozwiniętych, a inflacja znajduje się w okolicy celu. Zaznaczył również, że przyszłe podwyżki stóp procentowych są ograniczone i prawdopodobnie stopy % nie wrócą do poziomu sprzed kryzysu.  Ewentualne podwyżki stóp procentowych, zdaniem Marka Carney’a, będą stopniowe i dopiero po kilku podwyżkach stóp będzie można zacząć likwidować program skupu aktywów. Dodał także, że jest możliwe aby bankowa stopa procentowa osiągnęła 2% – 2,5% w ciągu 3 lat.

Gubernator BoE podkreślił, że osiągnięcie 7% progu bezrobocia ustalonego w ramach instrukcji wyprzedzających spowoduje ponowną ocenę gospodarki i obecnej polityki monetarnej. W tej kwestii było wiele pytań i członkowie komisji zadawali wiele pytań – trudno było nie odnieść wrażenia, że próbują zdyskredytować dotychczasową politykę BoE w tym zakresie. Mark Carney wyjaśnił, że instrukcje wyprzedzające były dość ogólne w pierwszym etapie i obecne zobowiązanie mówiące, że polityka pozostanie dopasowana tak długo, aż nie znikną wolne moce przerobowe i wolna siła robocza, jest kolejnym etapem. Ponadto działania MPC wymierzone były we wspieranie ożywienia gospodarczego, które niedługo przejdzie w fazę ekspansji.

“Normalizacja” bilansu BoE była kolejnym tematem. Członkowie komisji pytali, czy sprzedaż 375 mld Giltów w jednej chwili nie zachwieje rynkiem. Mark Carney odparł, że na pewno BoE nie sprzeda wszystkich Giltów w jednej chwili i że prawdopodobny scenariusz to zaprzestanie reinwestowania środków z wygasających Giltów. Środki finansowe pochodzące z wygasających papierów skarbowych, które BoE posiada w ramach QE, są obecnie reinwestowane w kolejne Gilty. Wstrzymanie procesu reinwestycji doprowadziło by w końcu do wygaśnięcia wszystkich papierów dłużnych w posiadaniu BoE. Ponadto zdaniem Mark’a Carney’a, nie należy oceniać skutków wyjścia z QE względem obecnych okoliczności, ponieważ wtedy, kiedy dojdzie do wyjścia, sytuacja na rynku będzie zupełnie inna.

Na koniec warto zaznaczyć, że gubernator BoE stwierdził, iż MPC uważnie śledzi to co robi Fed w kwestii QE i komitet bierze pod rozwagę działania Fed’u. Podczas przesłuchania miała miejsce także dyskusja na temat możliwości publikowania przez BoE danych i prognoz dotyczących luki produktowej. O ile sam Carney jest zwolennikiem tego rozwiązania, o tyle zaznaczył, że MPC jest podzielony w tej kwestii.

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here