Naga MarketsMabion:Inwestorzy obejmą wszystkie akcje serii U o łącznej wartości 133,7 mln złPonad 20 inwestorów złożyło deklaracje objęcia łącznie 2 430 554 akcji serii U spółki Mabion po cenie 55 za jedną akcje, podał Mabion. Spółka pozyska 133,7 mln zł brutto, co istotnie poprawi długoterminową sytuację finansową i pozwoli na znaczne zaawansowanie strategicznych planów, podano także.

InvestCuffs

Mabion cieszy się z deklaracji objęcia akcji emisji serii U

“Cieszymy się, że deklaracje objęcia akcji emisji serii U wpłynęły od ponad 20 jakościowych, inwestorów, będącymi zarówno nowymi inwestorami, jak i dotychczasowymi akcjonariuszami spółki, a także od akcjonariuszy-założycieli, którzy dotychczas wspierali spółkę zapewniając bieżące finansowanie i rozwój. Inwestorzy zadeklarowali objęcie wszystkich oferowanych akcji, a emisja osiągnęła wartość prawie 134 mln zł, co odbieramy jako ogromny kredyt zaufania” – powiedział prezes Dirk Kreder, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Osiągnięta w procesie book buildingu cena emisyjna akcji serii U na poziomie 55 zł jest blisko 2,5-krotnie wyższa od ceny minimalnej wyliczonej zgodnie z upoważnieniem wyrażonym w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 lutego 2021 r., które udzieliło zgody na emisję, podkreślono.

“Ważny dla nas jest fakt, że dotychczasowi akcjonariusze, dzięki którym spółka była w stanie prowadzić działalność w ostatnim okresie, zdecydowali się również częściowo skonwertować pożyczki na kapitał. Dzięki takiej decyzji akcjonariuszy, bilans spółki nie będzie obciążony zobowiązaniami finansowymi w kwocie 16,2 mln zł, a w zamian dostaliśmy potwierdzenie ich rosnącego zaangażowania w spółkę. Po objęciu akcji przez inwestorów oraz konwersji długu na akcje, do spółki wpłynie ponad 117 mln zł, które pozwalają na prowadzenie działalności i finansowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion szczepionki przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax” – dodał członek zarządu i CFO Grzegorz Grabowicz.

Dodał, że z uwagi na sukces emisji zarząd przeprowadzi analizy pod kątem ewentualnej aktualizacji przyjętej wcześniej strategii finansowej i dalszych planach z niej wynikających, w tym związanych z emisją prospektową.

“Istotne wzmocnienie kapitałowe i zawarta umowa z Novavax powinny ułatwić nam pozyskiwanie i w konsekwencji wykorzystanie finansowania dłużnego, co do tej pory było istotnie trudniejsze. Uplasowanie z sukcesem emisji akcji serii U, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może pozwolić na uruchomienie deklarowanego przez PFR finansowania dłużnego w wysokości 30 mln zł. Ponadto, jak wspominaliśmy kilkukrotnie prowadzimy nadal rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące dostosowania obowiązującej umowy kredytowej na kwotę około 135 mln zł do obecnej strategii spółki” – dodał Grabowicz.

Z perspektywy operacyjnej priorytetami spółki są: koncentracja na skutecznym transferze technologii produkcji antygenu do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax, a następnie przeprowadzenie prób technicznych procesu w skali komercyjnej oraz kontynuacja działań zmierzających do zarejestrowania flagowego produktu spółki, czyli MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków (EMA), w tym w szczególności przeprowadzenia pomostowego badania klinicznego we wskazaniu RZS.

“Bliska współpraca z Novavax otworzy spółce Mabion drogę do włączenia się w łańcuch produkcyjny w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax. Mabion szacuje, że pierwszy etap współpracy z Novavax, polegający na transferze technologii i przeprowadzeniu produkcji serii technicznej i testowej, może zakończyć się w połowie tego roku” – czytamy także.

Jak wyjaśnia spółka, produkcja szczepionki w pierwszym etapie zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które Mabion otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Pomyślne zakończenie prób technicznych i testowych umożliwi rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie produkcji szczepionki w skali komercyjnej, z której Mabion może generować dodatni cash flow operacyjny w najbliższych latach.

“Sytuacja finansowa spółki będzie teraz znacznie bardziej stabilna i pozwoli na komfortowe prowadzenie działalności oraz planowanie i finansowanie dalszych kroków. To efekt naszej ciężkiej pracy i jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało nam się doprowadzić do zdarzeń, które tak diametralnie zmieniają sytuację Mabionu. Tak jak komunikowaliśmy – przystępujemy do badania klinicznego MabionCD20 oraz kontynuujemy prace analityczne, dzięki którym uzyskamy zakres danych wymagany do złożenia aplikacji do regulatora. Łącznie na ten cel przeznaczymy w tym roku około 45 mln zł” – powiedział członek zarządu Adam Pietruszkiewicz.

Mabion mając na względzie planowaną współpracę z Novavax będzie także inwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych. W pierwszym etapie planowane jest podwojenie zdolności produkcyjnych poprzez doposażenie obecnego zakładu dwoma dodatkowymi bioreaktorami o objętości 2.500L każdy oraz dodatkowe inne niezbędne maszyny i urządzenia. Na ten cel spółka przeznaczy łącznie 35-40 mln zł. Kolejnym etapem zwiększenia mocy produkcyjnych jest rozpoczęcie budowy drugiego zakładu, czyli Mabion II, w którym docelowo w dłuższym terminie planowane jest ulokowanie kolejnych 12 bioreaktorów, podano także.

“Sfinansowanie tych wymienionych działań będzie możliwe między innymi dzięki zdywersyfikowanym źródłom obejmującym wpływy z emisji akcji serii U, finansowanie dłużne ze strony PFR, udzielony spółce grant z programu sektorowego CBR na kwotę ok. 63 mln zł, a także wsparcie kredytowe z EBI. Nie bierzemy tu jeszcze pod uwagę dodatkowych dodatnich przepływów pieniężnych, jakie może przynieść komercyjny etap współpracy z Novavax, który potencjalnie może rozpocząć się w perspektywie ok. półrocza. Teraz będziemy dookreślać nasze plany dotyczące planowanej emisji akcji serii V. Zależy nam, aby zapewnić spółce środki na ciągły rozwój, a jednocześnie ograniczyć rozwodnienie kapitału”‘ – dodał Pietruszkiewicz.

4 marca br. Mabion informował, że zawarł z mBankiem warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu – w trybie przyspieszonym – w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U. Wówczas spółka podała, iż przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do 12 marca 2021 r. 23 lutego akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 2 430 554 akcji serii U bez prawa poboru.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here