Naga MarketsMabion otrzymał od 3 akcjonariuszy deklaracje złożenia zapisów na akcje serii UMabion otrzymał od swoich trzech znaczących akcjonariuszy – Glatton, Twiti Investments Limited oraz Polfarmeksu nieodwołalne i bezwarunkowe deklaracje udziału w procesie budowania księgi popytu oraz złożenia zapisów na akcje serii U, podała spółka.

InvestCuffs

Mabion otrzymał deklaracje udziału w procesie budowania księgi popytu

Według szczegółowych informacji od akcjonariuszy, które otrzymał Mabion, Glatton zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji wyłącznie w drodze jej potrącenia z całością lub częścią wierzytelności Glatton w łącznej wysokości 5 mln zł z tytułu umowy pożyczki zawartej z Mabionem w sierpniu 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Twiti Investments Limited zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji w drodze jej potrącenia z całością lub częścią wierzytelności w łącznej wysokości 11,2 mln zł  z tytułu umów pożyczek zawartych z Mabionem 12 sierpnia 2020 r. oraz 5 lutego 2021 r. oraz  gotówką w kwocie 5 mln zł.

Z kolei Polfarmex zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji gotówką w kwocie 1,98 mln zł.

Jak wskazano, zapisy na akcje w ramach subskrypcji mają zostać złożone przez akcjonariuszy po zakończeniu prowadzonego przez Mabion procesu budowania księgi popytu, po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach wynikających z uchwały emisyjnej.

Twiti Investments Limited ma 17,33% udziałów w kapitale (19,44% w głosach na WZA), do Glatton należy 7,33% udziałów w kapitale (6,58% w głosach), a do Polfarmeksu 10,47% udziałów w kapitale (12,55% w głosach), wynika z informacji na stronie internetowej spółki.

Na początku marca Mabion zawarł z mBankiem warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu – w trybie przyspieszonym – w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U. Wówczas spółka podała, iż przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do 12 marca 2021 r.

Oferta akcji nowej emisji prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 23 lutego 2021 r. oraz w uchwale zarządu z 3 marca 2021 r.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here