Naga MarketsLW Bogdanka podpisała aneksy do umów na dostawy węgla do spółek EneiWarszawa, 04.10.2021 (ISBnews) – Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie umowę dodatkową o wartości 301,8 mln zł i aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla, zwiększający jej wartość do 17 472 mln zł netto w latach 2017-2036, podała spółka. Jednocześnie zawarta została umowa dodatkowa i aneks do umowy wieloletniej z Enea Elektrownia Połaniec, obniżające jej wartość do 4 163 mln zł netto w latach 2013-2024.

„Umowa dodatkowa nr 4 realizowana poza umową wieloletnią określa warunki cenowo – wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej nr 4 wyniesie szacunkowo 301,8 mln zł ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią” – czytamy w komunikacie.Strony w aneksie do umowy wieloletniej na nowo określiły wolumeny dostaw do Elektrowni Kozienice dla okresu 2021-2029.

„W wyniku zawarcia aneksu, wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 17 472 mln zł netto, tj. o 1,46% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 31/2019, przy czym w okresie 2021 – 2036 wartość umowy wieloletniej wyniesie 12 964 mln zł netto” – czytamy dalej.

Z kolei w wyniku zawarcia aneksu do umowy dodatkowej z Enea Elektrownia Połaniec uległ wydłużeniu termin jej realizacji do 31 stycznia 2022 r.

„Wskutek braku wykorzystania wolumenowych opcji dodatkowych w 2021 r., wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013 – 2024, po zawarciu aneksu do umowy wieloletniej ulegnie zmianie i wyniesie szacunkowo 4 163 mln zł netto, co oznacza, że jest niższa o 0,53% od wartości opublikowanej w raporcie nr 20/2021 z dnia 09.07.2021 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2022 – 2024 o wartości szacunkowej ok. 228 mln zł” – podano także.

Natomiast wartość umowy wieloletniej na dostawy do Elektrowni Połaniec tylko w latach 2021 – 2024 wyniesie 1 482 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

invest

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here