Naga MarketsLukardi S.A. (LUK) osiągnęło w drugim kwartale 2021 roku zysk netto na poziomie 445 089,13 zł wobec 16 265,62 zł straty netto rok wcześniej. Jednocześnie spółka wygenerowała przychody w wysokości 2 994 309,02 zł wobec 304 827,00 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co przekłada się na dynamikę wzrostu 882% r/r.

 • EBITDA, w omawianym okresie, wyniosła 503 058,28 zł wobec wartości ujemnej rok wcześniej na poziomie 7 421,87 zł, co oznacza zmianę o 6878% r/r.
 • Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu
 • Więcej szczegółów na stronie RelacjeRynku.pl

Lukardi raportuje zysk netto za II kw. na poziomie 445 tys. zł

„Drugi kwartał roku 2021 to bardzo dobry okres dla spółki. Udokumentował on poprawny kierunek działań operacyjnych i ich skuteczność. Pierwszym symptomem jest fakt odnotowania wysokich przychodów, porównywalnych z czwartym kwartałem roku ubiegłego”- czytamy w prezentacji wynikowej.„Porównując przychody w pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku, zauważamy blisko 12-krotny wzrost przychodów w 2021 roku. Potwierdza to fakt, że zmiany jakie zaszły w spółce w wyniku połączenia spółek Lukardi S.A. i akquinet Polska Sp. z o.o. są wysoce korzystne, a pozytywne wyniki trwałe”- czytamy dalej.

„Wartą analizy jest również struktura przychodów Spółki. Poniżej prezentujemy podział przychodów z uwagi na linie kompetencyjne oraz typ kontraktu, w oparciu o który przychód ten zrealizowano”- podkreśla Zarząd Lukardi S.A.

„W obrębie działalności Lukardi S.A. wyodrębniamy trzy zasadnicze linie kompetencyjne, a są nimi:

 • działalność związana z digitalizacją treści w oparciu o technologię OpenText,
 • kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów budowanych w oparciu o technologię SAP,
 • tworzenie oprogramowania na zamówienie”- dodaje Zarząd Spółki.

„Tryb kontraktowania, z uwagi na jego charakterystykę dzieli się na:

 • sprzedaż licencji oprogramowania,
 • sprzedaż opieki maintenance do dostarczonego oprogramowania wraz z usługą wsparcia,
 • serwis oprogramowania,
 • projekty wdrożeniowe i deweloperskie”- uzupełnia Zarząd Emitenta.

„W kwartale drugim roku 2021 rozkład przychodów prezentował się w następujący sposób:

 • Tworzenie oprogramowania 2 105 504,02 zł 70%
 • Digitalizacja 643 846,00 zł 22%
 • Cyberbezpieczeństwo 244 959,00 zł 8%
 • Łącznie: 2 994 309,02 zł
 • Usługi wdrożeniowe 2 550 301,02 zł 85%
 • Serwis 429 418,00 zł 14%
 • Usługa maintenance 14 590,00 zł 1%
 • Sprzedaż licencji 0,00 zł 0%
 • Łącznie: 2 994 309,02 zł”- dowiadujemy się z treści opublikowanego raportu.

„Zdecydowana większość przychodów w dotychczasowym okresie roku 2021 realizowana jest w oparciu o usługi wdrożeniowe, z których większość stanową prace związane z tworzeniem  oprogramowania. Uzyskano istotną masę zleceń serwisowych, co pozwala na bieżące pokrywanie znaczącej części kosztów stałych Spółki”- komentuje osiągnięte wyniki finansowe Zarząd Spółki z sektora IT.

invest

„Zarząd Lukardi podejmuje działania optymalizujące i zwiększające rentowności i trwałość korzyści biznesowych. Należą do nich przede wszystkim:

 • znacząca rozbudowa własnego zespołu programistów,
 • zwiększenie nakładów na pozyskiwanie klientów kupujących licencje oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi,
 • nieustanne poszerzanie rynku zbytu dla swoich usług”- czytamy w podsumowaniu.

Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT. Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje santander | oncoarendi cena akcji | dow jones notowania | kurs dolara live | bitcoin kurs dzisiaj | notowania enea | pgnig giełda |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here