Naga MarketslugLUG odnotował szacunkowo 2,25 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

“Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2019 osiągnęła poziom 81,57 mln zł przy dodatniej dynamice +6,4% r/r (wzrost o 4,91 mln zł), pomimo spadku w II kw. 2019 r. na poziomie -5,1% r/r do wartości 39,52 mln zł (spadek o 2,13 mln zł). Na dynamikę przychodów w II kwartale 2019 r. przełożyły się wyniki czerwca bieżącego roku, w którym negatywny rozwój polskiej koniunktury spowodował przesunięcie na kolejne miesiące wybranych projektów i realizacji przewyższając kwietniowe wzrosty i utrzymane w maju poziomy z 2018 r. Przyczyną tej sytuacji było najsilniejsze od 2012 roku osłabienie koniunktury w budownictwie oraz drastycznie słabe wyniki produkcji przemysłowej w Polsce w czerwcu br. (spadek r/r o 2,7%, co jest najgorszym wynikiem od ponad 2 lat). Czynniki gospodarcze znalazły odzwierciedlenie w działalności biznesowej, w wyniku której emitent spotkał się z odroczeniem decyzji inwestycyjnych na rynku krajowym” – czytamy w komunikacie.

“Zarząd emitenta ocenia możliwość poprawy w/w wyników na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku jako prawdopodobną i wykonalną, opierając się na bieżącym portfelu zamówień oraz opracowywanych projektach. Osiągnięcie dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży narastająco za pierwsze 6 miesięcy 2019 roku było możliwe głównie dzięki wzrostom I kwartału 2019 roku” – podkreślono.

W I połowie 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 29,52 mln zł, spadając o 6,9% r/r z poziomu 31,71 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. W ujęciu narastającym za dwa kwartały 2019 roku marża brutto na sprzedaży spadła o 5,2 pkt. proc. r/r i osiągnęła poziom 36,2%, podyktowana narastającą w kraju presją cenową wywołaną niekorzystnym rozwojem koniunktury głównie w przemyśle. Poziom przychodów grupy kapitałowej LUG w II kw. roku przełożył się na zysk brutto na sprzedaży na poziomie 12,27 mln zł względem 17,48 mln zł (-29,8% r/r) w analogicznym okresie 2018 roku. Marża brutto na sprzedaży w samym II kw. spadła r/r o 11 pkt. proc. i osiągnęła poziom 31%, wobec poziomu 42% w II kwartale 2019. W II kw. roku grupa kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości -0,19 mln zł, natomiast w okresie 6 miesięcy 2019 roku wynik EBITDA spadł o 43,7% i wyniósł 3,27 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego w samym II kw. 2019 roku grupa kapitałowa LUG poniosła stratę w wysokości 2,33 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w zysku operacyjnym za I półrocze 2019 roku, który wyniósł -0,84 mln zł. W okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku spółka odnotował stratę netto w wysokości 2,25 mln zł, natomiast wynik netto w ujęciu narastającym za 6 miesięcy bieżącego roku uległ obniżeniu i wyniósł -0,95 mln zł, wskazano także.

“W omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek Grupy LUG ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych oraz kontraktów długoterminowych. Strategicznym kierunkiem rozwoju grupy kapitałowej LUG S.A. jest internacjonalizacja biznesu i rozwój na rynkach międzynarodowych. W obliczu obserwowanego spowolnienia na rynku krajowym oraz narastającej presji cenowej emitent podjął na przestrzeni II kwartału zwiększoną aktywność w zakresie rozwoju rynków eksportowych, zmierzając w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury. W tym celu grupa kapitałowa LUG S.A. dokonała konsolidacji struktur sprzedażowych i tym samym wzmocniła realizację strategii ekspansji zagranicznej. Działania te będą również kontynuowane w nadchodzących okresach” – podsumowano.

Źródło: ISBnews

Sytuacja na wykresie:

Spółka zanotowała dzisiaj udaną sesję, rosnąc o ponad 3% przy podwyższonych obrotach. Spoglądając na szerszy kontekst, widać że dzisiaj doszło do zejścia na nowe historyczne minima. Pojawiła się jednak reakcja popytowa, a więc możliwe, że tak istotne wsparcie przyczyni się choćby do zainicjowania korekty.

lug

Czytaj także: Akcje Bloober Team niebawem po 100 zł. Ogromne nadzieje z debiutem “Blair Witch”Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here