Naga MarketsLUG S.A. przedstawia szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał br.LUG S.A., czołowy producent rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 roku. W drugim kwartale roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 47,39 mln zł i były wyższe o 5 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2021 osiągnęła poziom 84,92 mln zł w porównaniu z kwotą 90,51 mln zł za dwa pierwsze kwartały 2020 roku. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 25,55 mln zł względem 19,44 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r).

LUG S.A. opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 roku

Na dynamikę wyników Grupy LUG w pierwszym półroczu 2021 roku wpływ miała seria czynników, spośród których, podobnie jak w I kwartale br., największy wpływ miały globalne zakłócenia łańcucha dostaw. Ograniczona dostępność surowców, w szczególności półprzewodników, osprzętu elektrycznego oraz kluczowych metali, jak również kilkukrotny wzrostów kosztów transportu.– Pomimo niestabilności rynku utrzymujemy przychody na zbliżonym poziomie w danym okresie roku. Wiosną i wczesnym latem poprawiliśmy sprzedaż pomimo tego, że wciąż pozostawaliśmy pod silnym wpływem szoków podażowych na rynku komponentów, z którymi mierzyliśmy się już w I kwartale roku. Wciąż zakłócone są łańcuchy dostaw, co przekłada się na wzrost cen komponentów i problemy z terminowością dostaw. Silny popyt ze strony producentów dodatkowo prowadzi do niemal trudnych do uzasadnienia wzrostów cen usług transportowych – komentuje sytuację rynkową Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.  Pomimo wysokich stanów magazynowych w zakresie wybranych pozycji komponentowych wciąż nie mamy pełnej swobody produkcyjnej by móc bez najmniejszych zakłóceń realizować wszystkie zlecenia w ramach zwiększonego zapotrzebowania i rekordowo wysokiego portfela zamówień. – dodaje.

Przychody operacyjne Grupy LUG w II kwartale b.r. wyniosły 0,46 mln zł wobec 1,53 mln zł w II kwartale poprzedniego roku. Istotna różnica w poziomie przychodów operacyjnych jest efektem wsparcia jakie spółka otrzymała w drugim kwartale minionego roku z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W II kwartale minionego roku na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacono jej kwotę 935 tys. zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów związanych z pandemią COVID-19. W ujęciu narastającym za 6 miesięcy 2021 roku, przychody operacyjne wyniosły 1 mln zł i były niższe o 46,7 procent niż przed rokiem.

Od kwietnia do czerwca Grupa LUG wypracowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 25,55 mln zł względem 19,44 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r). Zysk brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniósł 36,05 mln zł w porównaniu z poziomem 37,72 mln zł przed rokiem (- 4,4% r/r).

Marża brutto na sprzedaży wzrosła w II kwartale o 10,8pp r/r osiągając poziom 53,9 procent, wobec poziomu 43,1 procent w II kwartale 2020 roku. W ujęciu narastającym za dwa kwartały marża brutto wynosi 42,5 procent.

Wynik EBITDA w II kwartale 2021 r. wyniósł 5,22 mln zł wobec poziomu 5,36 mln zł w analogicznym okresie roku 2020. I pierwszym półroczu EBITDA wyniósł 8,37 mln zł wobec 8,77 mln zł w tym samym okresie 2020 roku. Marża EBITDA wyniosła odpowiednio 11 procent w II kwartale 2021 r. (-0,9pp r/r) oraz 9,9 procent w okresie dwóch kwartałów 2021 r. (+0,2pp r/r).

Zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w I półroczu 2021 roku wyniósł 1,55 mln zł wobec poziomu 4,61 mln zł w I półroczu 2020 roku, natomiast w samym II kwartale br. wynik netto ukształtował się na poziomie 0,78 mln zł wobec 2,95 mln zł rok wcześniej. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,8 procent w I-II kwartale br. oraz 1,7 procent w II kwartale br.

invest

– Pomimo rekordowo wysokiego portfela zamówień, realizację utrudnia ograniczona dostępność surowców, w szczególności półprzewodników, osprzętu elektrycznego oraz kluczowych metali pozyskiwanych również przez głównych producentów elektroniki oraz przez przemysł motoryzacyjny. Ożywienie gospodarcze oraz rosnący sentyment produkcji przemysłowej na całym świecie stymulują dodatkowy popyt na usługi transportowe, co przy aktualnie ograniczonej przepustowości przewoźników przekłada się na kilku -, niekiedy pięciokrotny wzrost kosztów transportu. Poza łańcuchami dostaw obserwujemy także dodatkowe czynniki ryzyka, w tym m.in. stan finansów odbiorców końcowych oraz rozwój czwartej fali pandemii COVID-19 w kolejnych miesiącach. – wyjaśnia Jakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane 12 sierpnia w raporcie okresowym za II kwartał 2021 roku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cd projekt giełda | euro forint | bitcoin przewidywania | akcje pekao | cyfrowy polsat notowania | cd projekt kurs akcji | ten square games gpw |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here