Akcje Lubelski Węgiel Bogdanka

lw-bogdanka-czatLubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest należy do liderów producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem finansowym, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych, które zakładają udostępnienie nowych złóż. Spółka sprzedaje węgiel kamienny energetyczny, który stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Kontrahentami Bogdanki są przede wszystkim firmy przemysłowe, prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Grupa chce do końca 2014 r. zwiększyć udział LW Bogdanka na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12%. Ma temu służyć realizacja planowanych inwestycji Spółki (udostępnienie nowych zasobów węgla i uruchomienie wydobycia w polu Stefanów). Spółka zamierza, do 2015 roku, sfinalizować program inwestycyjny, mający na celu podwojenie wydobycia, w porównaniu do osiągniętego w 2011 roku. W efekcie zwiększenia wydobycia Spółka zamierza do 2015 roku osiągnąć 20% udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego w kraju (wobec 10% na koniec 2011 roku i 14% na koniec 2012 roku).