TMS


LPP odnotowało 104,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 117,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

“Marża brutto w I kwartale 2018 roku wynosiła 45,1% w porównaniu z 45,6% w I kwartale przed rokiem. Na stabilność marży brutto r/r wpływ miały z jednej strony korzystne trendy walutowe, a z drugiej strony mniej korzystna r/r pogoda – chłodny marzec przesunął popyt na kolekcję wiosenną na kwiecień. Wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu (SG&A) wyniósł 14% i był wolniejszy od tempa wzrostu sprzedaży. Korzystniejszy wpływ działalności finansowej netto ze względu na niższe odsetki (spadek zadłużenia) oraz większe zyski na różnicach kursowych. W rezultacie GK w I kwartale 2018 roku zanotowała stratę netto w wysokości 104,8 mln zł (w porównaniu ze stratą netto 117,0 mln zł w I kwartale 2017 roku)” – podano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 117,73 mln zł wobec 108,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 580,35 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 362,32 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2018 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 728 mln zł, zaś w placówkach Cropp w wysokości 210 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w I kwartale w sklepach House wyniosła 170 mln zł, w sklepach Mohito 162 mln zł, zaś w salonach Sinsay 142mln zł. Największe nominalne wzrosty sprzedaży w I kwartale 2018 wygenerowała marka Reserved i Cropp, zaś najszybciej rosnącą marką w portfolio było Sinsay” – czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) były dodatnie w każdym miesiącu pierwszego kwartału, a w całym pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły o 9,2%. Wszystkie marki pokazały dodatnie LFL w pierwszym kwartale, za wyjątkiem Mohito. LFL w pierwszym kwartale były dodatnie w większości krajach (najwyższe na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie i w Czechach), wskazano także.

“W I kwartale dzięki sprzedaży internetowej spółka uzyskała ok. 130,9 mln zł przychodów, co stanowiło 8,3% sprzedaży GK oraz 9,6% sprzedaży w kraju. Około 64% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju”

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 14,9 mln zł wobec 68,32 mln zł straty rok wcześniej.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2018 roku wyniosły 148,6 mln zł o 32% więcej w stosunku do I kwartału roku poprzedniego ze względu na płatności za otwarcia nowych salonów z IV kw. 2017 oraz wyższe koszty modernizacji salonów r/r.

Na koniec I kw. 2018 roku GK LPP dysponowała 1 728 sklepami w 20 krajach o łącznej powierzchni 1 000,9 tys. m kw. W I kwartale 2018 roku największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Reserved (50,3 tys.m2), natomiast największą dynamikę wzrostu osiągnęła marka Sinsay (23,0% r/r) – m.in. dzięki konsekwentnemu rozwojowi za granicą, podano w raporcie.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

2 KOMENTARZE

  1. Strata na początku roku w tej branży nie dziwi. Ogólnie jest dobrze, strata jest mniejsza niż rok temu, a dobrze wiemy jak dobre wyniki miało LPP na zamknięcie roku. Nawet analitycy oceniają wyniki z tego kwartału jako dobre.

  2. Wyniki takie zgodne z przewidywaniami. Pomimo straty I kwartał całkiem dobry, takie już uroki odzieżówki. Następne kwartały to będzie jazda. Spodziewam się lepszych wyników niż w udanym zeszłym roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here