Naga MarketsLPP miało 246,87 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2020/2021LPP odnotowało 246,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (sierpień-październik 2020) wobec 236,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP z mniejszymi przychodami z powodu pandemii

Zysk operacyjny wyniósł 301,18 mln zł wobec 335,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 562,98 mln zł wobec 581,25 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 445,72 mln zł w III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 2 332,04 mln zł rok wcześniej.

“Mimo, że pandemia COVID-19 wybuchła w I kwartale finansowego roku, jej skutki wpłynęły również na wyniki grupy w III kwartale. Wpływ pandemii widoczny był w uzyskanych przychodach ze sprzedaży grupy. W miesiącu październiku nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w krajach funkcjonowania Grupy, a dodatkowo w kilku krajach został wprowadzony ponownie lockdown. Taka sytuacja spowodowała spadek odwiedzalności sklepów stacjonarnych przez klientów, a w efekcie mniejsze r/r przychody z tego kanału, który stanowi jeszcze nadal większość przychodów grupy” – czytamy w raporcie.

Jednocześnie w III kwartale sprzedaż w kanale internetowym utrzymała się na wysokim poziomie i w rezultacie przychody grupy wzrosły o 4,9% r/r.

“Większy udział sprzedaży internetowej, wyższe kursy USD przy których kupowano towary kolekcji jesiennej (3,75 USD/PLN w 2019 i 3,90 USD/PLN w 2020) oraz niższe kursy RUB i UAH (przychody z rynku rosyjskiego i ukraińskiego łącznie stanowiły w III kwartale ok. 25% przychodów grupy) oraz dodatkowo brak możliwości przełożenia niekorzystanych kursów na ceny w okresie pandemii, spowodowały uzyskanie przez grupę marży brutto niższej o 2,2 pkt proc. niż przed rokiem” – czytamy dalej.

Marża brutto na sprzedaży w III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 56,6% wobec 58,8% rok wcześniej, a w ciągu I-III kw. r.obr. 2020/2021 sięgnęła 51,5% wobec 54,3% rok wcześniej.

Skutki pandemii wpłynęły również na koszty działalności operacyjnej. Mimo spadku kosztów funkcjonowania sklepów (niższe czynsze w wyniku negocjacji), wzrost kosztów logistyki i e-commerce spowodował, że koszty operacyjne finalnie były wyższe o 1,5% r/r, podano także.

“W III kwartale 2020/21 GK odnotowała mniej korzystny wpływ pozostałej działalności operacyjnej r/r, ponieważ mimo 10,6 mln zł dotacji rozpoznanych w tym kwartale, grupa dokonała 30,4 mln zł odpisów związanych ze zmianą klasyfikacji umów czynszów. W okresie rozliczeniowym grupa również odnotowała mniej korzystny wpływ działalności finansowej netto ze względu na większe straty na różnicach kursowych wynikających z MSSF 16. W rezultacie GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 247 mln zł wobec zysku netto 236 mln zł rok wcześniej” – napisano także w raporcie.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 145,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 291,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5753,66 mln zł w porównaniu z 6497,49 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 888,69 mln zł wobec 1 302,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 210,06 mln zł wobec 16,63 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec III kw. r.obr. 2020/21 GK LPP posiadała 1 802 sklepy stacjonarne w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 351,8 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 934 sklepy (800,3 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z III kwartałem 2019/20 wzrosła o 13,2%.

“Największy nominalny przyrost odnotowała marka Sinsay (116,4 tys. m2). W tym okresie marka ta osiągnęła również największą dynamikę wzrostu powierzchni (78% r/r)” – czytamy dalej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here