Naga MarketsLPP miało 21,55 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2021/2022LPP odnotowało 21,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (luty-kwiecień 2021) wobec 361,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 87,19 mln zł wobec 260,52 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 344,35 mln zł wobec 17,58 mln zł rok wcześniej.Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kw. r.obr. 55,5% wobec 48,2% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 350,34 mln zł w I kw. r.obr. 2021/2022 wobec 1178,65 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2021/22 łączna sprzedaż wszystkich marek z obu kanałów tj. sklepów stacjonarnych oraz internetowych wynosiła 2 350,3 mln zł. Przychody te były wyższe o 99,4% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Na wzrost przychodów wpływ miał dynamiczny wzrost sprzedaży w kanale online oraz odbicie w sprzedaży offline, a także różne terminy czasowych lockdownów w krajach, w których grupa posiada sklepy tradycyjne” – czytamy w raporcie.

Wszystkie marki grupy w tym okresie wygenerowały większe przychody z zagranicy niż z kraju, co świadczy o coraz bardziej globalnym charakterze marek, podkreślono.

“Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych liczone do 2019/20) w I kwartale 2021/22 zmalały o 41,8%. Spadek sprzedaży porównywalnej w tym okresie był konsekwencją pandemii wirusa COVID-19 i zmian preferencji miejsc zakupowych klientów, którzy częściej wybierali kanał internetowych. Spadek sprzedaży porównywalnej został zanotowany przez wszystkie marki grupy, a pod względem geograficznym prawie przez wszystkie kraje za wyjątkiem Rosji, Kazachstanu i Słowenii” – czytamy dalej.

Jednocześnie przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL w walutach lokalnych liczone do r.obr. 2020/2021 wzrosły o 74,5%, dodano.

“Przychody ze sprzedaży internetowej w I kwartale 2021/22 osiągnęły wysokość 988,3 mln zł, tj. 157,3% więcej niż przed rokiem. Wysokie trzycyfrowe wzrosty sprzedaży online były wynikiem zmian zwyczajów zakupowych klientów, tj. migracją do kanału online. Wprowadzone restrykcje, wygoda oraz bezpieczeństwo zakupów online, spowodowały, że nowe trendy, które przyspieszyły wraz z początkiem COVID-19 nabrały trwałego charakteru zarówno w czasie, jak i w wymiarze geograficznym. Pomimo otwarć sklepów stacjonarnych w niektórych miesiącach pierwszego kwartału, popularność zakupów w internecie nie zmalała, w efekcie w całym I kwartale 2021/22 stanowiła około 42% wszystkich przychodów grupy” – napisano w raporcie.

Zauważalny jest też fakt, że baza klientów e-commerce poszerza się o klientów preferujących wcześniej zakupy w salonach stacjonarnych, a struktura sprzedaży towarów e-commerce ulega zmianie na skutek zwiększenia popytu na produkty, które dotychczas były bardziej popularne w tradycyjnym kanale sprzedaży grupy, wskazano także.

“Jednocześnie widoczna jest popularność urządzeń mobilnych w procesie zakupowym – 84% wizyt i 68% zakupów w sklepach internetowych grupy miało miejsca poprzez urządzenia mobilne” – czytamy dalej.

Rozwój sprzedaży internetowej poza Polską spowodował, że coraz większa część przychodów grupy z tego kanału generowana jest z zagranicy. W I kwartale 2020/21 przez sprzedaż w kraju było wygenerowane już tylko około 41% sprzedaży internetowej. Największe nominalnie przychody ze sprzedaży online oprócz Polski grupa uzyskała z Ukrainy, Czech, Słowacji i Rumunii oraz Niemiec, podała też spółka.

Na koniec I kw. 2021/22 grupa kapitałowa LPP posiadała 1 917 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 511,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 1 036 sklepów (927,4 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa wzrosła o 21,6% r/r, głównie dzięki otwarciom sklepów poza granicami kraju.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r.obr. 2021/2022 wyniosła 158,79 mln zł wobec 159,81 mln zł straty rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W r.obr. 2020/2021 (tj. luty 2020 – styczeń 2021) LPP miało 7,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here