Akcje Lotos

logo_lotosGrupa LOTOS S.A. należy do jednych z największych przedsiębiorstw w kraju. LOTOS to koncern naftowy, który  prowadzi działalność zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Głównym przedmiotem działalności jest wydobycie i przerób ropy naftowej. Spółka zajmuje się również sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Grupy LOTOS od czerwca 2005 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. Spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na GPW.

Grupa LOTOS produkuje i dostarcza benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie 15 spółek ze znakiem LOTOS. Jedna z nich ma swoją siedzibę na Litwie, inna w Norwegii. Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Exploration and Production Norge koncern prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce LOTOS Geonafta koncern ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy.