Naga MarketslotosW komunikacie z 30 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos Zarząd przekazał informację o uchwale dotyczącej podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z wcześniejszą wolą Zarządu Spółki akcjonariusze zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 184,9 mln złotych.

  • Grupa Lotos wypłaci 1 złoty dywidendy na akcję
  • Dzień dywidendy ustalono na 14 września
  • Spółka dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem czwarty raz z rzędu

Grupa Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu

W komunikacie z 30 czerwca Zarząd Grupy Lotos przekazał informację, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze podjęli uchwałę o przeznaczeniu 184,9 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 1 złoty dywidendy. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia sesji w Warszawie spodziewać się możemy, że stopa dywidendy wyniesie około 1,7%. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu.

W komunikacie podano również, że dniem dywidendy będzie 14 września (należy pamiętać o zasadzie D+2), a sama wypłata ma nastąpić 28 września.

Grupa Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2019 10 wrzesień 2020 28 wrzesień 2020 1,00 zł 1,7%
2018 10 wrzesień 2019 27 wrzesień 2019 3,00 zł 3,5%
2017 10 wrzesień 2018 28 wrzesień 2018 1,00 zł 1,4%
2016 08 wrzesień 2017 29 wrzesień 2017 1,00 zł 1,7%
2006 06 czerwiec 2007 31 lipiec 2007 0,36 zł 0,8%

Źródło: opracowanie własne

Lotos – co mówi nam wykres?

Grupa Lotos – wykres tygodniowy

Cena akcji Lotos w latach 2016 – 2019 wzrosła z 24 do prawie 100 złotych. Po dwóch nieudanych próbach przebicia tego okrągłego poziomu kurs zaliczył spore cofnięcie, wyznaczając minimum podczas paniki związanej z koronawirusem na poziomie poniżej 40 złotych za akcję. Następnie kurs w dynamiczny sposób ruszył na północ.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Polecam także inne wpisy dotyczące zbliżających się dywidend.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here