Naga MarketsGrupa Lotos odnotowała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 410,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 447,8 mln zł wobec 576,5 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 630,9 mln zł wobec 803,1 mln zł rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 447,8 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 290,3 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 146 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 11,5 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)” – czytamy w raporcie.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO oraz wpływu na efekt LIFO wyceny części ropy naftowej wg cen znacząco wyższych od bieżących) za I kw. 2018 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony wynik EBITDA LIFO), wyniósł 539,9 mln zł (spadek o 28,3% kw/kw i o 20,8% r/r), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 324,7 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5 447,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 218,5 mln zł wobec 353,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Wykres spółki wskazuje na trwający marazm. Cena porusza się w niewielkim zakresie wahań, w ramach kanału spadkowego. Negatywny scenariusz zakłada spadki w kierunku dolnej krawędzi. Główne wsparcie mamy w rejonie 48,50 zł – jest to poziom ostatniego dołka trendu wzrostowego. Dopiero więc spadek poniżej tego poziomu mógłby oznaczać problemy z kontynuacją długoterminowego trendu wzrostowego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here