Naga MarketsLotos Oil ma umowę z firmą KT na projekt hydrokrakingowego bloku olejowegoWarszawa, 28.09.2021 (ISBnews) – Lotos Oil z Grupy Lotos zawarł umowę z włoską firmą KT – Kinetics Technology na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe (w formule stała cena i realizacja pod klucz) dla całego zakresu technicznego projektu hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO), podał Lotos. Przyjęty harmonogram zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów w pierwszej połowie 2025 r. Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł.

W zakres projektu wchodzą budowa m.in. instalacji hydrokrakingu, wykorzystującej procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, parków zbiorników wsadu i produktów instalacji, rurociągów międzyobiektowych i stacji zasilania elektrycznego. Ponadto planowane są adaptacja i modernizacja obiektów już istniejących na terenie rafinerii w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami, wymieniono.Celem Projektu HBO jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Inwestycja jest odpowiedzią na wyzwania, jakie pojawiają się przed rafineriami skupionymi na produkcji paliw motorowych. Produkcja baz olejowych zwiększy łańcuch wartości całej grupy kapitałowej Lotos. Realizacja Projektu HBO jest spójna ze strategią koncernu na lata 2017-2022, podkreślono także.

„Grupa Lotos jest obecna na rynku olejów bazowych od wielu lat. Projekt HBO to więc niejako powrót do korzeni oraz jednocześnie najlepszy sposób dywersyfikacji portfolio w kierunku nowych produktów niepaliwowych. Wysokiej jakości bazy olejowe umożliwią nam produkcję środków smarnych oraz olejów, które będziemy sukcesywnie lokowali na rynku po jak najbardziej atrakcyjnych cenach” – powiedziała prezes Grupy Lotos Zofia Paryła, cytowana w komunikacie.

Surowcem nowej instalacji będą destylaty ze zbudowanej w ramach projektu EFRA instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu, która umożliwiła rozfrakcjonowanie tego półproduktu na destylaty próżniowe, odpowiednie dla produkcji olejów bazowych. Sercem projektu HBO będzie instalacja katalitycznego odparafinowania i uwodornienia, wykorzystująca procesy wodorowe stosowane na instalacjach hydrokrakingowych.

Obecna produkcja Lotosu to w przeważającej części oleje bazowe grupy I, których produkcja opiera się na technologiach rozpuszczalnikowych. Zmiana technologii pozwoli na eliminację rozpuszczalników (np. furfurolu czy Di-Me) uciążliwych m.in. dla środowiska. Rozwiązanie polegające na wprowadzaniu nowych baz olejowych grupy II przełoży się na wzmocnienie koncernu nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych. Rozpoczęcie eksploatacji nowej instalacji hydrokrakingu spowoduje podniesienie konkurencyjności Lotosu w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych, stwarzając możliwość wprowadzenia na rynek olejów bazowych grupy II, w tym – oleju bazowego typu Brightstock, wyjaśniła Grupa.

„Szacuje się, że poziom produkcji olejów przemysłowych wzrośnie z 30% całości produkcji olejowej w poprzednich latach i osiągnie przewidywany poziom 50-60% do końca tej dekady. Jednym z dodatkowych czynników wpływających na zwiększone zużycie olejów przemysłowych o wysokiej jakości, w tym ciężkich baz olejowych, są przewidywane nowe, duże inwestycje związane z tzw. zieloną energią” – czytamy dalej.

Spółka przypomina, że trwa proces budowy koncernu multienergetycznego, którego częścią ma być również Grupa Lotos. Zgodnie z przedstawioną w maju br. strukturą nowego podmiotu, w Gdańsku zlokalizowane ma być m.in. centrum kompetencyjne związane z produkcją olejów bazowych i środków smarnych. Projekt HBO nie będzie wiec przedmiotem dezinwestycji w ramach realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską w związku ze zgodą na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

invest

„Realizacja Projektu HBO pozwoli skutecznie konkurować z bazami olejowymi importowanymi w Europie oraz wypełnić niszę rynkową. Ponadto, lokalizacja naszej rafinerii umożliwia efektywną logistykę drogą morską i lądową. Wdrożenie produkcji wysokiej jakości olejów grupy II zapewni stabilną i konkurencyjną bazę dla produkcji środków gotowych, także po przewidywanej reorganizacji przemysłu naftowego” – zakończył wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Jarosław Wróbel.

KT – Kinetics Technology jest częścią grupy Maire Tecnimont, międzynarodowego potentata w sektorach budownictwa przemysłowego oraz dostaw technologii i licencji. Grupa jest notowana na giełdzie w Mediolanie i prowadzi działalność w ponad 30 krajach.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: polenergia akcje opinie | mercator | giełda celon | cd projekt | funt brytyjski kurs | ranking brokerów forex | pko kurs akcji |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here