Naga MarketsEryk Łon, RPP

Szansa na to, że realny wzrost PKB w tym roku ukształtuje się w Polsce na poziomie zbliżonym do 5,0 % jest wysoka, napisał w najnowszym felietonie członek RPP Eryk Łon. Tymczasem spadek wskaźników nastrojów konsumentów pozostaje argumentem za niepodnoszeniem stóp, a kluczowe będzie listopadowe posiedzenie RPP. Dodatkowo podwyżka stóp sprzyja stopniowemu wygasaniu presji inflacyjnej oraz nie powoduje znacznego wyhamowania aktywności gospodarczej. Jednocześnie nastąpiła poprawa wyników finansowych sektora bankowego, a amerykański indeks S&P 500 osiągnął nowe historyczne maksima.

Polska: Projekcja inflacji i PKB

Jednym z kluczowych dokumentów publikowanych przez Narodowy Bank Polski jest ,,Raport o inflacji”. Tytuł tego dokumentu jest związany z tym, że polski bank centralny, podobnie jak szereg tego typu instytucji w różnych krajach realizuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.,,Raport o inflacji” publikowany jest 3 razy w ciągu roku. Pierwsza edycja tego dokumentu pojawia się w marcu, druga w lipcu a trzecia a listopadzie. W każdym numerze ,,Raportu o inflacji” prezentowana jest nie tylko projekcja inflacji, lecz także projekcja PKB.

Można więc powiedzieć, że potwierdza to tezę wskazującą na to, że NBP realizując cel inflacyjny stara się czynić to w taki sposób, aby odbywało się to z jak największą korzyścią dla realnej sfery gospodarki. Realna zmiana PKB jest wciąż jedną z najważniejszych miar makroekonomicznych w odniesieniu do aktywności gospodarczej – napisał prof. dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Projekcja Produktu Narodowego Brutto (PNB)

Na str. 5 prezentacji ,,Planu na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju” opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 roku wspomina się o tym, że PKB to ,,produkt wytworzony w Polsce, niezależnie od obywatelstwa właścicieli czynników produkcji” a PNB to ,,to produkt wytworzony na całym świecie przez czynniki produkcji należące do polskich obywateli”. Wskazuje się tam o tym zaznaczając właśnie, że ,,PKB nie jest jedyną miarą rozwoju”.

Póki co jednak miara jaką jest realna zmiana PKB odgrywa wciąż ważne znaczenie i z tego powodu jeżeli w różnego typu zestawieniach międzynarodowych wskazuje się na to, że zarówno w tym, jak również w przyszłym roku realna zmiana PKB kształtować się będzie w naszym kraju na wysokim poziomie na tle nie tylko danych historycznych, lecz także na tle prognoz na ten i przyszły rok w innych krajach stanowi to powód do zadowolenia – dodał.

W ocenie członka RPP szansa na to, że realny wzrost PKB w tym roku ukształtuje się w Polsce na poziomie zbliżonym do 5,0 % jest wysoka. W tym kontekście warto zauważyć, że z najnowszych prognoz firmy Coface zajmującej się ubezpieczaniem należności wynika, że realny wzrost PKB w naszym kraju ma wynieść w tym roku 5,1 % a w roku przyszłym 5,0 %. Co ciekawe Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej wyraził przekonanie, że skala ostatniej podwyżki stóp procentowych ,,nie wpływa znacznie na koszt dostępnego finansowania”.

Spadek wskaźników nastrojów konsumentów argumentem za niepodnoszeniem stóp

Nieco niepokoić może natomiast spadek wskaźników nastrojów konsumentów, zarówno w przypadku wskaźnika bieżącego, jak również wyprzedzającego. Zdaniem Eryka Łon spadek wskaźników nastrojów konsumenckich stanowi argument za tym, aby nie dokonywać w listopadzie podwyżki stóp procentowych, aczkolwiek bardziej zaawansowaną opinię na ten temat będzie mógł wyrobić po lekturze najnowszego ,,Raportu o inflacji”.

Poprawa wyników finansowych sektora bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała najnowsze informacje o wynikach finansowych sektora banków komercyjnych. Okazało się, że w okresie od stycznia do sierpnia tego roku zysk netto całego sektora zwiększył się o w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 59,1 %. Co ciekawe o ile wynik z odsetek skurczył się o 8,1 %, o tyle wynik z prowizji urósł o 17,3 %. Wynika z tego, że banki komercyjne bardzo dobrze przetrwały okres, w którym obowiązywały najniższe w historii stopy procentowe NBP.

Banki komercyjne w warunkach stóp procentowych zbliżonych do poziomu zerowego generalnie rzecz biorąc potrafiły w skali całego sektora tych instytucji osiągać zyski. Można więc mieć uzasadnioną nadzieję, że kiedy w przyszłości znów pojawi się potrzeba obniżeniu stóp procentowych do poziomu bardzo zbliżonego do zera banki komercyjne nauczone doświadczeniem lat 2020-2021 będą potrafiły znów generalnie rzecz biorąc utrzymać zyski na dodatnim poziomie, co będzie wpływać uspokajająco na klientów tych instytucji – podkreślił Łon.

Podwyżka stóp sprzyja stopniowemu wygasaniu presji inflacyjnej

Eryk Łon pozostaje przekonany, że decyzja o podwyżce stóp procentowych podjęta w październiku tego będzie miała swoje średnioterminowe konsekwencje antyinflacyjne i spowoduje, że szybkość powrotu inflacji do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego będzie większa, niż gdyby decyzja ta nie została podjęta.

W tym kontekście warto przypomnieć, że przyjmuje się, że zarówno w polityce monetarnej, jak również fiskalnej występuję pewne przesunięcia czasowe pomiędzy impulsem monetarnym czy też fiskalnym, a reakcją czynników makroekonomicznych.

Z mojego punktu widzenia jest szczególnie ważne, aby impuls monetarny polegający na zaostrzaniu polityki pieniężnej, był na tyle znaczący, aby doprowadzić stopniowo do wygasania presji inflacyjnej, a z drugiej strony na tyle niewielki, aby nie spowodować znacznego wyhamowania aktywności gospodarczej, to znaczy, aby tempo wzrostu gospodarczego nadal kształtowało się na wysokim poziomie. Myślę, że z tego punktu widzenia skala podwyżki stóp procentowych dokonanej w październiku była odpowiednia – zauważył ekspert.

fpmarkets

S&P500 przebił historyczne maksimum

21 października miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Oto tego właśnie dnia amerykański indeks giełdowy S&P500 przebił swe historyczne maksimum. Co ciekawe niedługo wejdziemy w bardzo korzystny z sezonowego punktu widzenia okres dla posiadaczy akcji. Doświadczenie uczy bowiem, że średnio rzecz biorąc okres od końca października roku T do końca kwietnia roku T+1 jest znacznie lepszy dla zachowania indeksu S&P500, niż okres od końca maja do końca października roku T.

Podobne prawidłowości sezonowe są również charakterystyczne dla indeksów rynków akcji w innych krajach. Oczywiście nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca i zawsze mogą się zdarzyć wyjątki od niej – podsumował.

Kurs SP500 na interwale dziennym, tradingview
Kurs SP500 na interwale dziennym, tradingview

Zobacz również:Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here