Naga MarketsEryk Łon, RPP

Obniżenie stóp procentowych miałoby sens, wówczas gdyby doszło do pojawienia się sygnałów zapowiadających istotne pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce w 2021 roku, napisał w najnowszym felietonie Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W jego ocenie wzrosty indeksów giełdowych zapowiadają poprawę aktywności gospodarczej w przyszłym roku, a niskie stopy procentowe są korzystne dla polskiej gospodarki. Polski złoty umacnia się we wtorek do dolara, euro, funta i franka.

  • Niskie stopy procentowe korzystne dla polskiej gospodarki
  • Warto utrzymywać suwerenność monetarną Polski
  • Inflacja w naszym kraju znajduje się pod kontrolą

Polska: to nie czas na ujemne stopy procentowe. Ożywienie gospodarcze w 2021 r.

Na chwilę obecną nie mamy do czynienia z pogorszeniem koniunktury. Z najnowszej listopadowej projekcji inflacji oraz PKB wynika, że po realnym spadku PKB w 2020 roku w roku następnym będziemy mieli do czynienia z powrotem na ścieżkę stosunkowo szybkiego wzrostu gospodarczego, a w 2022 roku realny wzrost PKB przy założeniu utrzymania do tego momentu stóp procentowych na obecnym poziomie ukształtuje się na poziomie 5,7 %, co będzie jak zakłada projekcja skutkiem między innymi silnego ożywienia w zakresie nakładów inwestycyjnych we wspomnianym 2022 roku.

Te artykuły również Cię zainteresują
Biorąc pod uwagę to, że powinnyśmy być świadkami stopniowego ożywienia aktywności w naszym kraju nie dostrzegam obecnie powodów dla których pojawiła się dodatkowa potrzeba redukcji stóp procentowych – napisał Eryk Łon.

Rozpatrując różne scenariusze w polityce pieniężnej warto brać pod uwagę także scenariusz pesymistyczny, z którym pojawiłyby się sygnały zapowiadające pogorszenie w 2021 roku stanu gospodarki, w tym zwłaszcza istotny wzrost stopy bezrobocia.

Wspominam o tym dlatego, że uważam, że strategia bezpośredniego celu inflacyjnego powinna być tak realizowana, aby dochodzenie do tego celu odbywało się z jak największą korzyścią dla realnej sfery gospodarki, w tym nie tylko dla realnego wzrostu PKB, lecz także dla sytuacji panującej na rynku pracy – dodał.

Członek RPP z zadowoleniem obserwuje między innymi znaczne wzrosty wielu indeksów rynków akcji od początku listopada tego roku. Z prowadzonych przez niego badań naukowych wynika bowiem, że sytuacja na rynku akcji jest sprawnym barometrem przyszłego stanu krajowej aktywności gospodarczej w danym kraju. Można w związku z tym zakładać, że inwestorzy giełdowi przewidują, że różnego typu mierniki aktywności gospodarczej kształtować się będą w najbliższych miesiącach na bardziej korzystnym poziomie, niż dotąd przewidywano.

Podsumowując wyrażam przekonanie, że biorąc pod uwagę przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne nie dostrzegam aktualnie potrzeby obniżenia stóp procentowych do poziomu ujemnego – podkreślił.

Suwerenność monetarna i inflacja w Polsce, a złotówka

Najważniejsze jest jednak to, aby wciąż Polska posiadała prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Należy więc przeciwstawiać się wszelkim sposobom koncepcji likwidacji złotego. –

Jedynie zachowując suwerenność monetarną, czyli prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej można samodzielnie decydować o doborze instrumentów polityki monetarnej oraz o faktycznych celach owej polityki. Posiadając własną walutę narodową możemy dopasowywać politykę pieniężną do potrzeb naszej gospodarki – zauważył.

Inflacja od kwietnia tego roku kształtuje się w granicach dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego.

To zjawisko optymalne. Warto ponadto pamiętać, że kraje wschodzące do której to grupy krajów zalicza się Polska charakteryzują się wyższym poziomem inflacji niż kraje dojrzałe. Można więc powiedzieć, że inflacja w naszym kraju znajduje się pod kontrolą – podsumował.

Tymczasem polski złoty utrzymuje siłę w stosunku do swoich głównych rywali. Dolar, euro, funt i frank tracą we wtorek do złotego. Najsłabiej wygląda brytyjska waluta, która znajduje się pod coraz większą presją hard Brexitu.

Kurs USDPLN, EURPLN, CHFPLN i GBPPLN na interwale dziennym, tradingview
Kurs USDPLN, EURPLN, CHFPLN i GBPPLN na interwale dziennym, tradingview

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here