Naga Markets



Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 35 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie 23 października 2020 r.

Lokum Deweloper dokonał przydziału 35 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych

“Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z grupy emitenta” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,5%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji, podano również.

Termin wykupu obligacji ustalono na 23 października 2023 r.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z materiału.

“W warunkach emisji obligacji emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda” – podsumowano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 mieszkań.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here