Naga MarketsObligacje skarbu państwa Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej od 500 000 zł do 2 500 000 zł, podała spółka.

 Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Cena emisyjna obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie stałe w wysokości 6,75% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, podano.

“Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składającym się z następujących elementów: i) prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, ii) prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, iii) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, iv) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii T (wartość nominalna 0,271 mln zł), obligacji serii U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii W (wartość nominalna 2,179 mln zł) oraz obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej papierów wartościowych.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here