Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała 5 listopada, że nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio Trigon) karę grzywny w wysokości 5 milionów złotych oraz cofnęła licencję pozwalającą na prowadzenie działalności jako TFI. Nadzorca dopatrzył się szeregu różnych nieprawidłowości, dotyczących zarządzania szeregiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, Trigon Profit.


KNF nakłada 5 milionów złotych kary i odbiera licencję Lartiq, czyli dawnemu Trigonowi

„I.    Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za:

  • naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,
  • naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych” – informuje nadzorca w oficjalnym oświadczeniu.

Oprócz tego KNF nałożył dodatkową sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wszystko w związku z naruszeniami w zakresie funduszy zamkniętych Trigon Profit. Komisja ustaliła, że w trakcie zarządzania portfelami Funduszy Trigon Profit przez podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie obejmujące sekurytyzowane wierzytelności, doszło do nieprawidłowości, które nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo.

Wspomniane naruszenia dotyczyły czterech podstawowych kwestii:

  • „Towarzystwo nie monitorowało i nie weryfikowało w sposób prawidłowy skuteczności podejmowanych przez zarządzającego działań windykacyjnych (…)
  • Towarzystwo zawarło z zarządzającym umowy gwarancyjne w odniesieniu do Funduszy Trigon Profit, które nie zabezpieczały właściwie interesów funduszy i ich uczestników (…)
  • Towarzystwo, pomimo dysponowania danymi wskazującymi na nienależyty sposób wykonywania czynności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy przez zarządzającego, zawarło z zarządzającym umowę ramową na świadczenie usług obsługi portfeli funduszy inwestycyjnych (zarządzanych przez Towarzystwo w dniu zawarcia umowy ramowej oraz w przyszłości) wyłącznie przez zarządzającego lub jego podmioty powiązane (…)
  • Towarzystwo nie podejmowało należytych działań w celu zapewnienia prawidłowości wyceny wartości aktywów zarządzanych Funduszy, godząc się na ustalanie wartości aktywów Funduszy w sposób nie odzwierciedlający wartości godziwej tych aktywów” – wymienia KNF.

W związku z powyższymi naruszeniami nadzorca zdecydował się nałożyć na Towarzystwo najwyższą możliwą karę pieniężną przewidzianą w tym przypadku czyli 5 milionów złotych. Jednocześnie z dniem wydania decyzji fundusze inwestycyjne zarządzane do tej pory przez Lartiq reprezentowane są przez depozytariuszy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here