Naga MarketsLarq: Spółka Synergic otworzyła postępowanie o zatwierdzenie układuSynergic – spółka pośrednio zależna Larq – otworzyła postępowanie o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podał Larq.

Sytuacja finansowa Synergic ma wpływ na wynik finansowy Larq

“Zarząd Larq informuje o powzięciu w dniu 27 listopada 2020 r. informacji, dotyczącej zainicjowania przez Synergic sp. z o.o. otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.)” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Synergic jest spółką pośrednio zależną od emitenta.

“Sytuacja finansowa Synergic ma wpływ na wynik finansowy Larq, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od emitenta – Larq Fund Management sp. z o.o.” – czytamy dalej.

W ramach czynności zmierzających do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Synergic:

1) zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą pełniącą funkcję nadzorcy układu; oraz

2) złożył do Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) wniosek o dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, podano także.

Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu nastąpi w dniu dokonania obwieszczenia w MSiG, o której to dacie spółka poinformuje w kolejnym raporcie dotyczącym restrukturyzacji Synergic.

“Dodatkowo emitent powziął wiadomość o złożeniu przez byłego członka zarządu Synergic – Joannę Hutnik (działającą w charakterze wierzyciela) – wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Synergic. Spółka nie może zająć stanowiska w przedmiocie spełnienia formalnych i merytorycznych przesłanek, wymaganych w odniesieniu do wniosku tego wierzyciela o ogłoszenie upadłości, z uwagi na dotychczasowe nieotrzymanie jakiejkolwiek korespondencji sądowej w odnośnym zakresie” – podsumowano w materiale.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here