Naga MarketsLarq odnotowało 38,15 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wobec 19,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq liczy straty po trzecim kwartale

W I-III kw. 2020 r. strata operacyjna wyniosła 47,04 mln zł wobec 22,62 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,23 mln zł wobec 0,24 mln zł rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności Larq jest długoterminowe budowanie wartości posiadanych aktywów finansowych, w skład których wchodzą podmioty związane z biznesowo uzupełniającymi się branżami, w zakresie: transportu publicznego (miejskie systemy rowerowe), reklamy (niestandardowe nośniki reklamy zewnętrznej oraz agencje typu full-service) oraz nowych technologii (monitoring treści w Internecie i sales and marketing automation), podała spółka w raporcie.

“Wartość aktywów wycenianych przez wynik finansowy przez Larq na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 50,9 mln zł wobec wartości 106,3 mln zł na dzień 30 września 2019 r. Ponadto po III kwartale 2020 spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 38,1 mln zł wobec straty 18,9 mln zł na dzień 30 września 2019 r. Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest ‘wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy’. W III kwartale 2020 roku wynik na tej pozycji wyniósł 45,9 mln zł, w porównaniu do wyniku za III kw. 2019 roku na poziomie 19,8 mln zł” – czytamy także.

Zarząd spółki uważa, że sytuacja związana z trwającą nadal pandemią wirusa SARS-Cov-2 powodującego chorobę COVID19 oraz skala dalszego jej wpływu na spowolnienie krajowego i globalnego wzrostu gospodarczego jest nadal niemożliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realną kontrolą ze strony spółki, podano również.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here