Naga MarketsKurs złotego do innych walut a oferty kredytu gotówkowego, czy powiązaneKurs złotego a oferty kredytu gotówkowego

Na kursy walut wpływa wiele czynników, m.in. aktualne wydarzenia polityczne, sytuacja makroekonomiczna, katastrofy naturalne, a także dobrze znana nam pandemia. Wszystkie z tych czynników mogą powodować mniejsze lub większe wahania kwotowań par walutowych, jednak czynnikiem, który ma najistotniejszy wpływ na ceny walut są stopy procentowe (zarówno te rzeczywiste jak i oczekiwane). A jak to się ma do kredytów gotówkowych?

Im stopy procentowe są wyższe, tym mniej opłacalne jest zaciągnięcie kredytu w danej walucie. W 2020 roku stopy procentowe NBP zostały obniżone trzykrotnie, co oznacza, że zmalały również raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Zaciągnięcie takiego zobowiązania może być teraz dużo korzystniejsze, aby to sprawdzić, warto zerknąć do aktualnych rankingów na serwisach finansowych czy bezpośrednio na stronę wybranego banku. Taki ranking kredytów gotówkowych to m.in. oprocentowanie czy RRSO, a także inne ważne informacje, które pomogą ci wybrać najkorzystniejszą obecnie ofertę kredytową. Musisz jednak wiedzieć, że zmiana stopy procentowej może, ale nie musi wpłynąć na raty kredytu. Aby to zrozumieć, omówimy ten temat nieco szerzej…

Czym są stopy procentowe? Ile aktualnie wynoszą?

Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym w ogóle jest stopa procentowa. W kontekście kredytów gotówkowych, jest to cena pieniądza, jaką trzeba zapłacić za jego pożyczenie. Do głównych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej należą:

  • stopa referencyjna (obecnie wynosi 0,1%),
  • stopa depozytowa (obecnie wynosi 0%),
  • stopa lombardowa (obecnie wynosi 0,5%),
  • stopa redyskontowa weksli (obecnie wynosi 0,11%),
  • stopa dyskontowa weksli (obecnie wynosi 0,12%).

W kontekście kursu złotego, warto zaznaczyć, że stopy procentowe dotyczą tylko jednej waluty a nie pary walutowej, czyli jeśli chcesz analizować kurs złotego, musisz obserwować nie tylko stopy procentowe w Polsce, ale również w innym kraju (np. USA w przypadku dolara). Dla przykładu polski złoty umocni się względem dolara, gdy stopy procentowe w naszym kraju utrzymają się na tym samym poziomie, a w USA spadną.

Jak zmiana stóp procentowych wpływa na raty kredytu gotówkowego?

Jednym z ważniejszych czynników, na które powinieneś zwrócić uwagę zaciągając kredyt gotówkowy, jest oprocentowanie, które składa się ze stawki referencyjnej (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) oraz marży banku. W kontekście tego artykułu najbardziej interesować będzie nas ta pierwsza składowa, ponieważ jej wysokość zależy właśnie od stopy referencyjnej. Kredyt gotówkowy możesz zaciągnąć ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w przypadku tego drugiego koszt kredytu, a co za tym idzie wysokość spłacanej raty, może się zmieniać, w zależności od tego czy RPP zdecyduje się na obniżenie lub podwyższenie stóp procentowych. A kiedy nastąpi faktyczna zmiana oprocentowania? Wszystko zależy od konkretnego kredytu, jak już powiedzieliśmy, większość oparta jest na stawce WIBOR 3M – w ich przypadku zmiana tego parametru, będzie następowała co kwartał (analogicznie WIBOR 6M – co pół roku).

Obniżki stóp procentowych w 2020 roku były konieczne w związku z pandemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym, państwo musiało w końcu w jakiś sposób zachęcić ludzi do zaciągania kredytów, pobudzić konsumpcję oraz inwestycje. Takie działania nazywane są ekspansywną polityką monetarną, czyli taką, która nakierowana jest na rozwój. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej zwiększa się inflacja, z którą banki muszą walczyć. W związku z tym za jakiś czas można się spodziewać ponownych podwyżek stóp procentowych. Może więc jest ostatnia szansa na to, aby zaciągnąć kredyt gotówkowy na korzystnych warunkach i dobrze zainwestować pożyczone pieniądze…?

Kurs złotego do innych walut a oferty kredytu gotówkowego – jak to się łączy?

Omówiliśmy już kwestie kursu złotego, stóp procentowych w kontekście kredytów gotówkowych, a jak to się ma do innych walut? Co powinni wiedzieć początkujący inwestorzy? Przede wszystkim powinni zwracać uwagę nie tylko na stopy procentowe w Polsce, ale przede wszystkim na różnice między wysokością stóp procentowych w poszczególnych krajach. Jeśli stopy te rosną w danym państwie to zwiększa się również oprocentowanie lokat i rentowność obligacji. Pożądanym aktywem jest dług państw z wysokimi stopami procentowymi, jednak, aby zakupić obligacje skarbowe należy najpierw nabyć walutę danego kraju, co z kolei zwiększa jej cenę na rynku. W tym przypadku bardzo często inwestuje się nie tylko posiadaną gotówkę, ale również zaciąga się pożyczki, kredyty gotówkowe w kraju, który ma niskie stopy walutowe i za tę walutę kupuje się wysoko oprocentowane obligację państw z wyższymi stopami.

Artykuł partnera

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here