Conotoxia

Kurs lewa

Kurs dostarcza TradingView.com

Waluta Bułgarii – lew BGN

KOMENTARZE WALUTOWE

Czym jest lew bułgarski? 

5 bułgarskich lwów
5 bułgarskich lwów

Lew bułgarski, będący walutą używana w Bułgarii od 1881 jest ściśle nadzorowany przez Narodowy Bank Centralny, jednak Bank prowadzi politykę walutową w systemie kasy emisyjnej dopiero od 1997 roku. W tym momencie do jego zadań względem waluty bułgarskiej należy m.in zapewnienie stabilności waluty krajowej zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawodawczymi.

Lew został wprowadzony jako waluta bułgarska w 1881 roku o wartości równej frankowi francuskiemu. Wówczas jeszcze waluta ta była zabezpieczana złotem, co pozwoliło kreować oraz utrzymywać kurs waluty na odpowiedni poziomie. Standard ten został jednak zawieszony w latach 1899-1906, wracając w latach 1906 – 1912 ponownie w łaski “ubezpieczenia waluty”. Następnie kurs ponownie oderwany został od zabezpieczenia w kruszcu po 1912 roku. Do 1916 r. srebrne i złote monety Bułgarii były emitowane zgodnie z tymi samymi parametrami, co monety Łacińskiej Unii Monetarnej. Dopiero jednak w 1928 r. ustanowiono nowy standard  zabezpieczenia w złocie, obliczany w sposób następujący: 1 lew = 10,86956 mg złota.

Zdecydowanie do ważnej części historii waluty należy okres II wojny światowej, kiedy to w 1940 r., lew był ściśle związany z marką Rzeszy Niemieckiej w stosunku 32,75 lewa = 1 ówczesnych Reichsmarek. Historia ta powtarzała się jeszcze kilkukrotnie, kiedy waluta wiązana była z rublem (1944 rok – 15 lewa = 1 rubel), następnie dolarem amerykańskim (1945 rok – 120 lewa = 1 dolar). Po roku 1943 nie wyemitowano więcej żadnych monet; do czasu reformy walutowej w 1952 r. kiedy wyemitowano tylko banknoty.

Z historii obowiązującej w nieodległym terminie warto dodać, że Bank Centralny kraju denominował krajową walutę w 1999 roku, wiążąc wartość bułgarskiego lewa z niemiecką walutą – ówcześnie niemiecką marką. Wówczas wartość jednego lwa ustalona została wobec marki schematem 1000:1. Od tamtego czasu też lew bułgarski dzieli się na 100 stotników.

Monety i banknoty lewa bułgarskiego

Bułgarska waluta, a więc lew bułgarski dzieli się na 100 stotinków. Monety bułgarskie występują w nominałach: 1 stotinka, 2 stotinki, 5 stotinki, 10 stotinki, 20 stotinki, 50 stotinki, 1 lew i 2 lwy. Banknoty natomiast, występują w nominacji: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Podobnie jak w przypadku większości światowych walut – na banknotach bułgarskiej waluty znajdują się znane postacie m.in ze świata muzyki, sztuki i polityki.

banknot 20 lewów bułgarskich 1
20 lewów bułgarskich przód
banknot 20 lewów bułgarskich 2
20 lewów bułgarskich tył

Na banknotach znajdują się odpowiednio:

  • banknot 1 lew – Jan Rilski – bułgarski mnich prawosławny,
  • banknot 2 lewy – Paìsiy Hilendàrski – był bułgarskim duchownym i kluczową postacią bułgarskiego odrodzenia narodowego,
  • banknot 5 lewy – Iwan Milew – bułgarski malarz i scenograf. Uważany również za twórcę bułgarskiej secesji,
  • banknot 10 lewy – Petyr Beron – bułgarski zasłużony uczony,
  • banknot 20 lewy – Stefan Stambołow – polityk bułgarski,
  • banknot 50 lewy – Pencho Slaveykov – bułgarski poeta, przedstawiciel modernistycznego środowiska twórców skupionych wokół czasopisma Misył,
  • banknot 100 lewy – Aleko Konstantinov – pisarz bułgarski.

Oficjalne opisy wraz z wszelkimi szczegółowymi informacjami można przeczytać w dokumencie walutowym sporządzanym przez Narodowy Bank Polski w tym miejscu.

Wykres lewa bułgarskiego

Kurs lewa bułgarskiego od czasy denominacji waluty, czyli po latach 90′ widocznie potrzebowało jeszcze kolejnych lat do ustabilizowania kursu wobec polskiego złotego. Jak widać z poniższego wykresu, kurs waluty bułgarskiej dopiero w ciągu ostatnich lat zaczął się stabilizować – wędrując okolice 2,1 zł – 2,2 zł za bułgarskiego lewa. Jako, że Bułgaria również jest krajem głównie utrzymującym się z turystyki – ustabilizowanie kursu wobec polskiej waluty było bardzo istotne i stanowiło główne zdanie dla tamtejszego Banku Centralnego.

wykres Kurs lewa bułgarskiego 21.07.2019
Kurs lewa bułgarskiego 21.07.2019

W tym momencie wahania na kursie już praktycznie nie istnieją, jednak jak widać w latach 2000 – 2010 kurs lewa potrafił oscylować zakresem do 2,5 aż do 1,6 zł co przekładało się na wahania rzędu 36 procent.

Bułgaria wyraża chęć dołączenia do strefy euro

W tym momencie za śladami wielu kolejnych państw Bułgaria wyraża chęć dołączenia do strefy euro – szacunkowo w roku 2022. Dotychczas Bułgaria jednak odpowiada wszystkim ekonomicznym i fiskalnym kryteriom wejścia do mechanizmu ERM II (dołączania do strefy euro) z wyjątkiem walutowych.

Choć data początku roku 2022 wydawać by się mogła bardzo optymistyczna – to jednak nie zmienia to faktu, że zapoczątkowana procedura wejścia w pełne już struktury strefy euro oznaczać będzie przejście z dotychczasowej waluty – lwa bułgarskiego na walutę europejską – euro. Oznaczać to będzie podobny problem jak dla reszty krajów turystycznych (jak choćby Chorwacja) z przewalutowaniem kursu. W tej kwestii wypowiadał się jednak już Szef Bułgarskiego Banku Narodowego, Dimitar Radew – zapewniając, że Bułgaria w momencie wejścia na walutę euro przelicznik będzie posiadała po obecnym kursie – który wynosi 1,95583 lewa za 1 euro.

Problemem dla waluty bułgarskiej – oraz samych obywateli – w tym momencie jest jednak to, iż obawy co do pojawieniem się podwyżek cen oraz wzrostu inflacji są coraz to większe i mają swoje uzasadnienie. Jednak jak pokazuje doświadczenie innych państw, które przeszły już procedury zmiany walut – problemy gospodarcze pojawiają się jedynie na krótką chwilę.