XTB

Kurs korony norweskiej

Kurs dostarcza TradingView.com

Korona norweska

KOMENTARZE WALUTOWE
KOMENTARZE WALUTOWE

Wykres korony norweskiej

Norges Bank jest bankiem centralnym Norwegii. Jego historia rozpoczęła się w 1816 r., ale numizmatyczna historia Norwegii sięga około 1000 roku. Bank promuje stabilność gospodarczą w Norwegii i zarządza również Rządowym Funduszem Emerytalnym oraz własnymi rezerwami walutowymi banku. Działalność banku reguluje ustawa z dnia 24 maja 1985 r. odnosząca się do Norges Banku i systemu walutowego. Ustawa stanowi, że Norges Bank będzie organem wykonawczym i doradczym w zakresie polityki pieniężnej, kredytowej i walutowej. Misją banku jest promowanie stabilności gospodarczej i zarządzanie znacznymi aktywami w imieniu obywateli Norwegii.

Korona norweska według kodu walutowego ISO 4217 to NOK, dlatego też szukając kursów korony do poszczególnych walut szukamy właśnie tego kodu, np. EUR/NOK czy USD/NOK. Jedna korona norweska dzieli się na 100 öre (moneta zdawkowa). W roku 1988 öre zostało wycofane z obiegu.

Wspomniany symbol pochodzi od angielskiego tłumaczenia słów „korona norweska” (ang. norwegian krone). W samej Norwegii można spotkać skrót „kr”. Często występuje również słowo „øre”, które nie jest żadnym skrótem, lecz nazwą setnej części korony.

Monety i banknoty

Za emisję banknotów i monet odpowiedzialny jest Norges Bank, który poza tym zajmuje się także niszczeniem zużytych i wykupywaniem nieważnych banknotów. Po wycofaniu najmniejszych jednostek (øre) z obrotu gotówkowego, w obiegu pozostały następujące monety:

  • 1 korona norweska
  • 5 koron norweskich
  • 10 koron norweskich
  • 20 koron norweskich

Monety używane w Norwegii, posiadają kilka cech charakterystycznych. Uwagę zwracają między innymi otwory na środku monet 1 NOK oraz 5 NOK. Inna unikatowa cecha to obecność motywów typowych dla Skandynawii. Na szczególną uwagę zasługuje także nordycki ornament na monecie 1 NOK i 5 NOK, dach drewnianego kościoła typu stavkirke (10 NOK) oraz dziób łodzi wikingów (tzw. langskipu) z monety 20 NOK. Warto dodać, że nowe wzory norweskich monet zostały wprowadzone pomiędzy 1994 r. i 1998 r. Jednak popularność fizycznych pieniędzy systematycznie maleje, ponieważ młode pokolenie Norwegów zdecydowanie preferuje płatności bezgotówkowe.

Z kolei norweskie banknoty wzbudzają o wiele większe zainteresowanie niż monety. Przyczyną tej sytuacji było wprowadzenie do obiegu pod koniec maja 2017 r. nowe banknoty 100 NOK oraz 200 NOK, które są uznawane za jedne z najbardziej udanych projektów na świecie. Na wspomnianych banknotach, zamiast postaci historycznych zobaczymy nawiązania do historii Norwegii oraz akcenty przyrodnicze.

Historia korony norweskiej

Norwegia przez sporą część swojej historii pozostawała pod dużym wpływem swoich sąsiadów. W 1983 roku Dania i Szwecja zdecydowały się na utworzenie Skandynawskiej Unii Monetarnej przez co dwa lata później przystąpiła do niej również Norwegia. Wszystkie trzy kraje wprowadziły na swoim terytorium jedną wspólną walutę – koronę. Unia zaskakująco dobrze radziła sobie w okresie kryzysów w latach 1878-1879 i 1907-1908, i przetrwała aż do początku pierwszej wojny światowej. Jednak mimo jej rozpadu kraje unii pozostawiły koronę w swoich nazwach dopisując jedynie do nich poszczególną narodowość.

W okresie międzywojennym Norwegia dwukrotnie próbowała przywrócić wymienialność swojej waluty na złoto, ale niestety bezskutecznie. Przyczyną były szalejące na świecie kryzysy finansowe. W czasie drugiej wojny światowej norweski bank centralny został w całości ewakuowany do Londynu, skąd aż do końca wojny emitował walutę zwaną „koroną londyńską”.

Po wojnie śladem większości znaczących walut na świecie, korona należała do systemu z Bretton Woods, aż do jego rozpadu. Początek lat 90 – tych przyniósł powiązanie korony norweskiej z Europejską Jednostką Walutową. To powiązanie z poprzedniczką euro zostało przerwane w grudniu 1992 r. na skutek ataków spekulacyjnych i turbulencji na rynku walutowym. Wspomniana sytuacja skutkowała trwałym upłynnieniem kursu NOK. Referendum z 1994 r. przez długie lata zamknęło dyskusję na temat zastąpienia korony norweskiej przez euro.

Od czego zależy kurs korony norweskiej?

Najnowsze sondaże wskazują, że około 2/3 Norwegów nie chce szerszej integracji ich kraju z Unią Europejską. W przypadku zamiany koron na euro problemem byłaby również specyfika norweskiej gospodarki, która jest mocno uzależniona od eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecnie udział ropy naftowej i gazu ziemnego w wartości norweskiego eksportu wynosi ok. 57%.

Uzależnienie Norwegii od wspomnianych dóbr, wyraźnie wpływa na notowania lokalnej waluty. Korona norweska jest walutą surowcową (podobnie jak np. dolar kanadyjski i dolar australijski).

Specyfika i znaczenie NOK na rynku FOREX

Z punktu widzenia wielu Polaków, korona norweska wydaje się mało popularną walutą. Statystyki publikowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych wskazują jednak, że NOK globalnie ma większe znaczenie niż złoty.

Pod względem popularności na międzynarodowym rynku walutowym Forex, norweska waluta w 2016 roku uplasowała się na czternastej pozycji z udziałem wynoszącym 1,7%. Analogiczny udział dla Polski z 2016 r. wyniósł 0,7%.

Warto zwrócić uwagę, że pod względem udziału w obrotach rynku walutowego, korona norweska obecnie osiąga podobne wyniki jak dolar hongkoński, dolar singapurski, meksykańskie peso, dolar nowozelandzki oraz korona szwedzka. Norweskiej walucie sporo również brakuje do juana czy franka szwajcarskiego.

Ciekawostki związane z NOK

  • Istnieje wiele teorii wyjaśniających obecność otworów w monetach 1 NOK i 5 NOK. Takie dziurki prawdopodobnie pozwalają na łatwiejsze rozróżnianie pieniędzy przez osoby niewidome i słabo widzące.
  • Łódź wikingów widoczna na nowym banknocie 100 NOK to bardzo szczególny okręt. Wspomniany banknot przedstawia tak zwaną Łódź z Gokstad, która jest jednym z najważniejszym zabytków Norwegii.