Conotoxia

Kurs korony islandzkiej

Kurs dostarcza TradingView.com

Korona islandzka

KOMENTARZE WALUTOWE
KOMENTARZE WALUTOWE

Wykres korony islandzkiej

Korona islandzka to jednostka monetarna Islandii. Jej kod w systemie ISO 4217 to ISK, jednakże lokalnie używany jest także skrót IKR lub KR.

Przed rokiem 2003 korona islandzka dzieliła się na 100 aurar (jednostka pochodna korony islandzkiej). Rozporządzenie premiera Islandii z września 2003 roku doprowadziło do wycofania aurar, a ponadto mówiło o tym, że wszystkie rozliczenia finansowe dokonywane są wyłącznie w pełnych koronach islandzkich.

Kurs wymiany korony islandzkiej ustala się na międzybankowym rynku walutowym, który jest otwarty od godz. 9:15 do 16:00 w dni robocze czasu lokalnego. Oprócz Banku Centralnego Islandii, trzy instytucje finansowe są upoważnione do uczestnictwa w rynku walutowym i są wyznaczane jako animatorzy rynku (Arion Bank hf., Íslandsbanki hf. oraz Landsbankinn hf.). Rynek walutowy jest regulowany przez Regulamin Banku Centralnego Islandii na rynku walutowym, nr 1098/2008.

Cena korony islandzkiej w stosunku do euro ustalana jest na rynku walutowym, gdzie animatorzy rynku zobowiązują się do składania ofert kupna (bid) i sprzedaży (ask). Kwotowania publikowane są w systemie informacyjnym Reuters i tylko animatorzy rynku mają do nich dostęp.

Bank Centralny wymienia oficjalny kurs wymiany korony islandzkiej na waluty obce każdego dnia roboczego o godzinie 10:45 czasu lokalnego. Lista kursów wymiany przedstawia migawkę pozycji na rynku w momencie dokonywania wpisu.

Korona islandzka – banknoty i monety

Podobnie jak większość banków centralnych, Bank Centralny Islandii ma wyłączne prawo do emisji banknotów i monet w Islandii. Kiedy w 1961 r. utworzono Bank Centralny, przyznano mu wyłączne prawo do emisji banknotów, podczas gdy prawo do emisji monet zostało przekazane Bankowi przez Skarb Państwa w 1967 r. Historia emisji banknotów i monet w Islandii jest jednak datowana na znacznie sięga znacznie głębiej, o czy później.

Korona islandzka (ISK) - monety i banknoty

W Islandii obowiązuje pięć nominałów banknotów i pięć nominałów monet. Jako ważny prawnie środek płatniczy uznaje się banknoty o nominałach (kr – koron):

 • 10000 krKorona islandzka (ISK) - nominał 10 tysięcy
 • 5000 kr
 • 2000 kr
 • 1000 kr
 • 500 kr.

Banknoty zostały zaprojektowane przez Kristín Þorkelsdóttir ze Stephenem A. Fairbairnem i zawierają faksymilowy podpis prezesów banku centralnego. Wszystkie banknoty mają znak wodny z portretem męża stanu, Jóna Sigurðssona (1811-1879).

W przypadku monet obowiązują poniższe nominały:

 • 100 kr10 koron islandzkich ISK
 • 50 kr
 • 10 kr
 • 5 kr
 • 1 kr.

Zarówno banknoty jak i monety stanowią należność z tytułu wartości i służą jako narzędzie do handlu. Pieniądze pozostają zatem istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, mimo że ewoluowały inne formy płatności. Mówi się, że pieniądze pełnią potrójną funkcję. Służą jako środek płatniczy, tzn. umożliwiają handel. Jest to również środek przechowywania, tzn. kosztowności można przechowywać w formie pieniężnej. Ponadto, pieniądz jest jednostką miary, tzn. mierzy wartość rzeczy.

Zabezpieczenia banknotów

Zabezpieczenia używane są w banknotach od setek lat. Jedną z pierwszych funkcji zabezpieczających stanowił odręczny podpis, a od tego czasu dodano wiele innych, takich jak specjalnie przetworzony papier, znaki wodne, nici zabezpieczające i druk wklęsły.

Do zabezpieczeń banknotów korony islandzkiej należą m.in.:

 • Znak wodny
 • Nitka zabezpieczająca
 • Druk wklęsły (przód i tył)
 • Fluorescencyjne numery seryjne (na prawym awersie)
 • Mikro-grawerowany odcień napisu (stopiony)

Historia korony islandzkiej i banku centralnego

Bank centralny Islandii, Seðlabanki Íslands, powstał na mocy ustawy parlamentu w kwietniu 1961 r. Jest to instytucja państwowa zarządzana przez Radę Gubernatorów. Rada Gubernatorów składała się z trzech członków mianowanych przez Ministra. Od 2009 r. bankiem zarządza jeden gubernator mianowany przez ministra finansów i gospodarki. Istnieje również siedmioosobowa rada nadzorcza, wybierana przez Alþingi (parlament), która pełni funkcję nadzorczą i doradczą.

Bank centralny sprawuje większość tradycyjnych funkcji do niego należących, w tym posiada wyłączne prawo do emisji banknotów i monet oraz zarządzania rezerwami walutowymi. Pełni funkcję bankiera dla rządu i przez pewien czas mógł udzielać kredytu krótkoterminowego Skarbowi Państwa. Ponadto, bankowi centralnemu przyznano uprawnienia do regulowania stóp procentowych, a także wpływania na płynność systemu bankowego zarówno poprzez udzielanie pożyczek krótkoterminowych, jak i wymóg utrzymywania przez banki zablokowanych rezerw w banku centralnym. W ręce Banku Centralnego oddany został również nadzór nad działalnością wszystkich instytucji upoważnionych do przyjmowania depozytów od społeczeństwa.

Nowa ustawa o Banku Centralnym z 2001 roku

W maju 2001 r. weszła w życie nowa ustawa o Banku Centralnym Islandii. Zgodnie z jej założeniami, głównym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilności cen.Za zgodą premiera, Bank upoważniony jest do przyjęcia celu inflacyjnego jako podstawy prowadzenia polityki pieniężnej.

Cel inflacyjny został przyjęty 27 marca 2001 r. poprzez wspólną deklarację rządu i banku centralnego. Zgodnie z prawem, Bank promuje również inne cele, takie jak wydajny i bezpieczny system finansowy, w tym systemy płatności, oraz inne zadania zgodne z jego rolą jako banku centralnego.

Bank wspiera politykę gospodarczą rządu, o ile nie uznaje jej za niezgodną z celem stabilności cen. Ustawa daje zatem niezależność banku centralnego. Decyzję o polityce kursowej podejmuje Bank Centralny, za zgodą premiera, ale musi on być zgodny z głównym celem polityki pieniężnej, jakim jest stabilność cen.

Departament Operacji Rynkowych Banku Centralnego

Departament Operacji Rynkowych Banku Centralnego realizuje politykę pieniężną, a także prowadzi inne działania na rynku krajowym, nadzorując rynki i uczestnicząc w nich w razie potrzeby. Bank Centralny nadzoruje międzybankowy rynek walutowy i rynek międzybankowy dla korony islandzkiej (REIBOR).

Bank interweniuje na międzybankowym rynku walutowym i kupuje lub sprzedaje korony (ISK) w zamian za euro. Każdego dnia, Bank Centralny notuje oficjalny kurs wymiany korony islandzkiej, a także stopy procentowe na rynku walut.

Bank wpływa na stopy procentowe na rynku międzybankowym, gdy określa stopy procentowe transakcji z instytucjami finansowymi. Ponadto, Bank Centralny Islandii jest uczestnikiem systemu transakcyjnego Nasdaq OMX i monitoruje rynek papierów wartościowych. Bank jest upoważniony do handlu na rynku wtórnym obligacji, jeśli uzna taki obrót za zgodny z jego celami.