Cinkciarz.pl

Kurs euro EUR PLN

Kurs dostarcza TradingView.com

Notowania euro

Notowania dostarcza TradingView.com

Emisja i dystrybucja euro

Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro. Monety są natomiast produkowane przez mennice poszczególnych państw. Mają one jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wygląd rewersu (wspólna strona). Awersy (strona narodowa) natomiast są inne w każdym z państw, które decydują, jakie symbole są tam zamieszczone (przy czym monety euro bez względu na stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy euro). Oznacza to, że sklepy czy banki na terenie danego kraju nie mają prawa do odmowy przyjęcia monet wybitych w innych krajach. Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego.

Awersy (strona narodowa) natomiast są inne w każdym z państw, które decydują, jakie symbole są tam zamieszczone (przy czym monety euro bez względu na stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy euro). Oznacza to, że sklepy czy banki na terenie danego kraju nie mają prawa do odmowy przyjęcia monet wybitych w innych krajach. Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego.

Zgodnie z zapisami Traktatu z Maastricht podpisanego w 1992 roku, większość krajów europejskich zobowiązała się do przyjęcia euro jako wspólnej waluty po spełnieniu określonych wymogów, jednak nie wszystkie państwa przyjęły euro jako swoją walutę. Wielka Brytania oraz Dania wynegocjowały warunki pozwalające pozostać przy swoim pieniądzu.

Kurs euro powiązany z innymi walutami

Chociaż euro kojarzy się głównie z państwami znajdującymi na terenie Unii Europejskiej, to kurs euro jest powiązany z walutami 22 państw znajdujących się poza strukturami unijnymi. Wśród nich znajduje się 16 państw afrykańskich (14 kontynentalnych i 2 wyspiarskie), trzy terytoria francuskie oraz kraje bałkańskie.

W efekcie, w samej Afryce w 2013 roku, 182 miliony osób korzystał z walut powiązanych z euro, 27 milionów w Europie (poza strefą euro) oraz 545 tysięcy na wyspach Pacyfiku.

AKTUALNOŚCI O KURSACH WALUT

Wykres euro i kurs euro – poznaj europejską walutę

kurs euroEuro to wspólna waluta krajów członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadzona została w miejsce walut krajowych. Mimo, że formalnie i w obrocie bezgotówkowym oficjalna inauguracja euro przypada na dzień 1 stycznia 1999 roku, to w formie gotówkowej trafiła ona do obiegu dopiero dwa lata później – 1 stycznia 2002 roku. Kurs euro w tym czasie przeszedł długą drogę, stając się jednym z głównych benchmarków rynku walutowego Forex na całym świecie.

Unia Europejska nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Obecnie UE liczy natomiast już 28 państw członkowskich, w skład których wlicza się w dalszym ciągu Wielka Brytania, która pomimo rozpoczęcia procedury wychodzenia z UE w dalszym ciągu pozostaje jej pełnoprawnym członkiem i ma takie same prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE jak pozostałe 27 państw.

Mimo decyzji o przystąpieniu do Unii Europejskiej, nie wszystkie z państw zdecydowały się porzucić swoje rodzime waluty w efekcie czego Euro (€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 28 państw członkowskich UE. Państwa, które przyjęły je jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro.

Zobacz, jak wyglądają banknoty i monety euro.

Prezentacja poszczególnych banknotów euro. Źródło: Wikimedia Commons
Prezentacja poszczególnych banknotów euro. Źródło: Wikimedia Commons

Korzyści z wprowadzenia euro na terenie Unii Europejskiej

Wspólna waluta euro oferuje wiele korzyści. Pozwala ona m.in. wyeliminować wahania kursowe oraz koszty wymiany walut. Ułatwia też przedsiębiorstwom transgraniczną wymianę handlową i przyczynia się do stabilizacji gospodarki, która w konsekwencji prężniej się rozwija i umożliwia konsumentom większy wybór. Dzięki wspólnej walucie EUR łatwiej jest podróżować czy robić zakupy (np. w internecie). Warto również wspomnieć, że i na arenie światowej euro zapewnia UE większa siłę przebicia, gdyż jest ono drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą międzynarodową.

Waluta euro – Twoje kompendium wiedzy na temat europejskiej waluty przedstawione w materiale edukacyjnym Comparic24.tv:

Zgodnie z danymi z sierpnia 2018 roku, w obiegu znajdowało się 1,2 biliona euro, a waluta posiada jedną z największych łącznych wartości banknotów oraz monet w cyrkulacji na całym świecie, wyprzedzając w tym zestawieniu nawet dolara amerykańskiego.

Zarządzanie euro

Sprawami pieniężnymi w UE zajmuje się niezależny Europejski Bank Centralny (EBC), którego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen. To właśnie Bank Centralny ustala pewną ilość podstawowych stóp procentowych w strefie euro. Mimo, że państwa członkowskie nadal pobierają podatki, a każde z nich decyduje o własnym budżecie, to ich rządy opracowały wspólne zasady dotyczące finansów publicznych, aby móc koordynować działania na rzecz stabilności, wzrostu i zatrudnienia.

Od czasu swojego wprowadzenia, euro jest drugą co do wielkości walutą rezerw światowych, zaraz po dolarze amerykańskim. Udział europejskiego pieniądza w systemie rezerw wzrósł z poziomu 18% z 1999 roku do 27% w 2008 roku. W tym samym czasie udział dolara amerykańskiego stopniał z 71% do 64%. Euro budowało swój status na podstawie niemieckiej marki, która w przeszłości również stanowiła istotną siłę jako waluta rezerw.

Najczęściej handlowane waluty na podstawie wartości

Waluta Symbol % dziennych transakcji
Dolar amerykański USD 87,6%
Euro EUR 31,4%
Japoński jen JPY 21,6%
Funt szterling GBP 12,8%
Dolar australijski AUD 6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Światowego Funduszu Walutowego

Światowi ekonomiści prowadzą debaty o prawdopodobieństwie uczynienia z euro pierwszej najważniejszej waluty w systemie rezerw. Były prezes Rezerwy Federalnej (FED), Alan Greenspan, dzielił się taką opinią jeszcze w 2007 roku będąc przekonanym, że w przyszłości dolar amerykański będzie musiał ustąpić miejsca innym walutom, w tym pieniądzowi strefy euro.

 

Wartości euro i kursy wymiany

Europejski Bank Centralny (EBC) jako główny cel stawia sobie stopy procentowe, a nie kurs euro, gdyż w swojej polityce stara się nie wpływać bezpośrednio na notowania międzynarodowych rynków walutowych. Jest to wynik stosowania modelu Mundella-Fleminga, który wymusza na bankach centralnych konieczność utrzymywania celów dotyczących stóp oraz kursów walut na współgrających ze sobą poziomach.

Euro cena

Bank centralny nie chcąc bezpośrednio wpływ na kurs euro i tak czyni to pośrednio – zwiększanie bowiem podaży pieniądza przekłada się na deprecjację danej waluty. Od początku historii wspólnej waluty, jej notowania osiągnęły do tej pory najniższą wartość w 2000 roku, kiedy kurs euro osuwał się w stosunku do funta szterlinga, dolara amerykańskiego oraz japońskiego jena. Rekordowe szczyty rysowane były natomiast w 2008 roku (również w stosunku do wspomnianych walut) – cena euro również traciła w trakcie wielkiego kryzysu finansowego, jednak szybciej odrabiała straty.

kurs euro historycznie wobec jena dolara i funta
Porównanie kursu euro do dolara (niebieski), funta (pomarańczowy) oraz jena (zielony) na przestrzeni pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Źródło: Stooq.pl

Na przestrzeni lat waluta euro zastąpiła 20 różnych walut krajowych, których lista znajduje się poniżej:

 • Szyling austriacki
 • Frank belgijski
 • Funt cypryjski
 • Marka niemiecka
 • Gulden duński
 • Korona estońska
 • Marka fińska
 • Fran francuski
 • Drachma grecka
 • Funt irlandzki
 • Lira włoska
 • Franc luksemburski
 • Lira maltańska
 • Escudo portugalskie
 • Korona słowacka
 • Tolar słoweński
 • Peseta hiszpańska
 • Lira watykańska
 • Łat łotewski
 • Lit litewski

Kurs euro NBP

Na przestrzeni dwóch pierwszych dekad XXI wieku, cena euro osiągała najniższy poziom w stosunku do złotego po kryzysie finansowym, kiedy notowania spadały do 3,24 zł. Historyczne szczyty rysowane były natomiast w okresie wejścia polski do Unii Europejskiej, kiedy kurs EUR/PLN wynosił powyżej 4,80 zł. Na przestrzeni drugiej dekady obecnego stulecia fluktuacja kursu jest zdecydowanie mniejsza i z roku na rok cały czas deprecjonuje. W efekcie Przez większość drugiego dziesięciolecia notowania oscylowały w zakresie 4,00-4,50 zł:

Wykres historyczny kursu euro do złotego na interwale miesięcznym. Źródło: Stooq
Wykres historyczny kursu euro do złotego na interwale miesięcznym. Źródło: Stooq

Kurs euro jest jedną z istotniejszych walut odniesienia dla Polaków, między innymi z powodu prac zarobkowych wykonywanych w Zachodniej Europie, kierunków wakacyjnych oraz z powodu znaczenia pieniądza na arenie Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz sprawdzić aktualny kurs euro, przejdź na poniższą stronę.

Czy poznałeś już Kapitana Euro?

Postać Kapitana Euro jest fikcyjnym bohaterem komiksów, która powstała w 1999 roku w celu promowania unii walutowej. Głównym atrybutem super-bohatera jest strój odnoszący się do kolorów flagi Unii Europejskiej. Projekt upadł jednak kilka lat po oficjalnym uruchomieniu.

kapitan euro
Postać Kapitana Euro. Źródło: https://www.captaineuro.eu

Autor postaci, Nicoals de Santis, ponownie uruchomił stronę promującą Kapitana Euro w 2014 roku, tym razem jednak już jako niezależny projekt, niepowiązany w żaden sposób z urzędami europejskimi.

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację