Naga Markets

Wszystkie spółki z GPW, które w 2023 r. oferują ponad 10% stopę dywidendy. Obowiązkowa lista każdego inwestora dywidendowego!Inwestowanie dywidendowe to strategia stosowana na całym świecie. Inwestorom dywidendowym zależy by spółki co roku osiągały zysk, którego część przeznaczą na wypłatę pieniędzy dla akcjonariuszy. W tym roku znaczne grono spółek z warszawskiego parkietu zamierza wypłacić dywidendę lub już to zrobiło. Spośród nich można wyróżnić przedsiębiorstwa, które oferują nawet dwucyfrową stopę dywidendy. Warto bliżej przyjrzeć się omawianym spółkom pod względem dołączenia ich do swojego długoterminowego portfela.

  • Obecnie około 100 spółek z GPW ogłosiło już plany wypłaty zysku, w których wciąż można wziąć udział
  • Tegoroczny sezon dywidendowy na warszawskim parkiecie obfituje w znakomite okazje inwestycyjne
  • Inwestowanie dywidendowe ma wiele zalet, wymaga jednak cierpliwości i dokładnej analizy rynku
  • Na GPW można wyróżnić atrakcyjne spółki dywidendowe, które mogą kandydować do miana dywidendowych arystokratów

11 spółek z GPW o dwucyfrowej stopie dywidendy

Najwyższą stopą dywidendy w 2023 r. na GPW – wynoszącą aż 13,11 % – może pochwalić się Elektrotim (GPW: ELT). Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy rzędu 1,50 zł na pojedynczą akcję. Ta rekordowa wartość mogłaby być jeszcze wyższa. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką dywidendową na lata 2023-2025:Zarząd Elektrotim S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. wypłatę dywidendy w wysokości od 50% do 75% jednostkowego zysku netto, który został zbadany w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy.

W 2023 r. wypłata dla akcjonariuszy Elektrotim stanowić będzie „jedynie” 65% całkowitego zysku netto, wypracowanego w 2022 r.

Dalsza część artykułu poniżej materiału wideo.

Blisko 12% dywidendę zapłaci swoim akcjonariuszom węgierski MOL (GPW: MOL). Spółka przeznaczy 341,40 HUF (około 4,2 zł) na akcję. Co ciekawe na wskazaną kwotę składają się: dywidenda podstawowa w wysokości 141,40 HUF oraz dywidenda specjalna w kwocie 200,00 HUF.

Ostatnie miejsce na podium, pod względem stopy dywidendy, należy między innymi do Arctic Paper (GPW: ATC), które wypłaci po 2,70 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy w przypadku tej spółki wynosi 12%, tak samo jak w przypadku XTB. Posiadacze akcji brokera otrzymają w lipcu 4,86 zł na pojedynczą akcję.

Stopą dywidendy rzędu 12% może pochwalić się także spółka CEZ, która na tle wyżej wymienionych wyróżnia się długą, bo aż 13-letnią, historią dywidendową. Takie doświadczenie sprawia, że w polskich realiach spółka śmiało może być traktowana w kategoriach dywidendowego arystokraty. W tym roku do inwestorów trafić ma 117 CZK za każdą posiadaną akcję.

Równie długą historią dywidendową posiada Grupy Kęty (GPW: KTY), która nie odstaje od CEZ również pod względem stopy dywidendy. Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem aluminium w tym roku wypłaci swoim akcjonariuszom 62,50 zł na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości 11%.

Rekordowe, na przestrzeni swojej historii, dywidendy wypłacą między innymi Unimot (GPW: UNT) oraz OT Logistics (GPW: OTS). Unimot przekaże w tym roku swoim akcjonariuszom po 13,69 zł na akcję (stopa dywidendy rzędu 11,90%) co stanowi ogromny wzrosty względem 1,97 zł w 2021r. Posiadacze akcji OT Logistic będą mogli cieszyć się wypłaceniem części zysku po raz pierwszy od 7 lat i uzyskają po 5 zł na pojedynczą akcję.

W tym roku możemy również spodziewać się wysokich dywidend od deweloperów mieszkaniowych. Develia (GPW:DVL), Atal (GPW: 1AT) i Archicom (GPW: ARH) hojnie podzielą się uzyskanym zyskiem, a stopa dywidendy dla każdej ze spółek wynosi 10%. Warto zwrócić uwagę, że zarówno Develia, jak i Archicom dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami nieprzerwanie od 7 lat.

Spółki z GPW o najwyższej stopie dywidendy w 2023 r.
Spółki z GPW o najwyższej stopie dywidendy w 2023 r.

Tegoroczny sezon dywidendowy obfituje więc w znakomite okazje inwestycyjne. Warto bliżej przyjrzeć się omawianym spółkom pod względem dołączenia ich do swojego długoterminowego portfela.

W poszukiwaniu inwestycyjnej okazji…

Informacja o nadchodzącej dywidendzie zazwyczaj pozytywnie odbierana jest przez rynek. Pozytywny sygnał płynący ze spółki widuje jej kurs do góry, w konsekwencji w przypadku zakupu akcji spółek dywidendowych już po ogłoszeniu informacji o podziale zysku, takie inwestycyjne okazje są często dużo mniejsze, niż wynikałoby to z podanej stopy zwrotu.

Z tego względu przyjrzano się bliżej przytoczonym spółkom oraz oceniono jak bardzo są one atrakcyjne teraz. Posłużyła do tego „aktualna stopa dywidendy” czyli stopa obliczona na podstawie kursu zamknięcia z piątkowej sesji giełdowej (02.06.2023 r.) oraz wskaźnik cena do zysku (C/Z).

Wskaźnik cena do zysku jest jednym z najczęściej stosowanych współczynników analizy fundamentalnej do oceny wartości przedsiębiorstwa. Jest to stosunek ceny akcji do zysku na jedną akcję (EPS). Wskaźnik ten pozwala na porównanie ceny akcji przedsiębiorstwa z jego zyskiem.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż ranking sporządzony na podstawie “aktualnej stopy dywidendy” istotnie nie różni się od tego, w którym użyto tradycyjnej stopy dywidendy. Jednakże sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdybyśmy kierowali się głównie wskaźnikiem C/Z.

Spółki z GPW o najwyższej stopie dywidendy w 2023 r. z uwzględnieniem wskaźnika C/Z
Spółki z GPW o najwyższej stopie dywidendy w 2023 r. z uwzględnieniem wskaźnika C/Z

Ranking powstały na bazie tego współczynnika uległ dość istotnym zmianom, względem pierwowzoru. Warto wspomnieć, iż cena do zysku jest destymulantą, oznacza to, iż inwestorowi zależy na jak najmniejszej wartości tego wskaźnika – bowiem chciałby on płacić jak najniższą cenę za każdą złotówkę zysku danej spółki.

Niski poziom współczynnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ firma osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zaleca się jednak przeprowadzenie dogłębnej analizy, a nie kierowanie się wyłącznie jednym wskaźnikiem. Porównanie spółek z różnych branż wyłącznie na postawie ceny do zysku może być mylące.

Mimo to warto bliżej przyjrzeć się największym okazjom inwestycyjnym, które charakteryzują się najmniejszymi wartościami wskaźnika C/Z spośród przytoczonych spółek. Arctic Paper, Unimot oraz MOL wydają się dobrymi kandydatami do portfela inwestycyjnego.

Teoretycznie najmniej opłacalnymi inwestycjami są te w CEZ oraz Grupę Kęty, a więc w spółki, które charakteryzują się najdłuższą historią dywidendową, co wydaje się bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia długoterminowego inwestora indywidualnego.

Strategia inwestowania w spółki dywidendowe jest stosowana przez inwestorów na całym świecie. Ma ona wiele zalet, między innymi pozwala inwestować w spółki o silnej pozycji rynkowej, posiadające zdrowe fundamenty. Strategia ta dostarcza stabilnych przepływów pieniężnych, które można przeznaczyć na konsumpcję lub dalszą inwestycję.

Spółki dywidendowe muszą być właściwie zarządzane i posiadać stabilną politykę dywidendową. Z pewnością wypłata dywidendy dobrze świadczy o kondycji finansowej firmy, gdyż aby wypłacić akcjonariuszom dywidendę, przedsiębiorstwo musi osiągnąć zysk, który na to pozwoli.

Wszystkie spółki z GPW, które w 2023 r. oferują ponad 10% stopę dywidendy. Obowiązkowa lista każdego inwestora dywidendowego!

Tradycyjne inwestowanie dywidendowe wymusza na inwestorze utrzymywanie pozycji przez długi okres czasu. Jego głównym dochodem jest nie chwilowy wzrost wyceny danego papieru wartościowego, tylko cyklicznie wypłacane dywidendy. Taka pasywna postawa musi iść w parze z tolerancją inwestora na spadki cen.

Inwestor długoterminowy nie może „wyjść” z inwestycji tylko z powodu chwilowo niskiej wyceny posiadanych przez siebie akcji. Wyłącznie zmiana polityki dywidendowej przez spółkę akcyjną lub mocne negatywne czynniki fundamentalne powinny skłonić inwestora do odsprzedaży posiadanych papierów wartościowych.

Bez wątpienia taka strategia inwestycyjna najwięcej korzyści przynosi inwestorom wytrwałym, którzy mają pewną odporność psychiczną na tak zwane papierowe straty oraz są w stanie przez odpowiednio długi czas utrzymywać zajętą przez siebie pozycję inwestycyjną.

Autor poleca również:Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>


Conotoxia

Student drugiego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętych finansów i ekonomii. Swoją wiedzę stara się przekazywać innym, jest autorem licznych artykułów, poruszających tematykę giełdową oraz inwestycyjną.