Naga Marketsstrefa euroKomisja Europejska (KE) podtrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro na 1,2% wobec szacunków z maja br. i obniżyła prognozę na 2020 rok do 1,4% (wobec 1,5% prognozy z maja). Co więcej obniżono również prognozy inflacyjne dla przyszłego roku. Czy strefę euro czeka kryzys zapowiadany przez analityków? Jak na najnowsze informacje reaguje kurs euro?


PKB i inflacja strefy euro w dół. Co dalej?

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost PKB w strefie euro utrzyma się w 2019 r. na niezmienionym poziomie 1,2 proc., natomiast w 2020 r. wyniesie 1,4 proc., czyli będzie nieznacznie słabszy niż zakładano w prognozie z wiosny (1,5 proc.), ze względu na wolniejsze tempo wzrostu spodziewane w dalszej części bieżącego roku. Prognoza PKB dla całej UE pozostaje niezmieniona: 1,4 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: “Przewiduje się, że w bieżącym i następnym roku wszystkie gospodarki UE będą dalej rosły, chociaż w różnym tempie: szybkim w Europie Środkowo-Wschodniej i wolniejszym w Niemczech i we Włoszech.Kondycja sektora przemysłu wytwórczego jest nadal słaba, ze względu na napięcia w handlu i niepewność co do kursu polityki. Wpływa to niekorzystnie na odporność naszych gospodarek. Jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, głównym źródłem ryzyka pozostaje wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia”

Prognozy dotyczące inflacji ogólnej w strefie euro i w całej UE w bieżącym i przyszłym roku obniżono o 0,1 punktu procentowego, głównie ze względu na niższe ceny ropy i nieco gorsze perspektywy gospodarcze. Według obecnej prognozy średnia inflacja (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) w strefie euro wyniesie 1,3 proc. zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. (według prognozy z wiosny: 1,4 proc. w latach 2019 i 2020), natomiast w UE – 1,5 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r. (według prognozy z wiosny: 1,6 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r.).

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: “Europejska gospodarka dalej rośnie, pomimo trudnej sytuacji globalnej. Na lata 2019 i 2020 prognozowany jest ponownie wzrost wszystkich gospodarek UE. Silny rynek pracy będzie wspierać popyt. Ze względu na liczne ryzyka, jakimi obciążona jest ta prognoza, musimy dokładać większych starań, aby wzmocnić odporność naszych gospodarek i całej strefy euro.”

Istnieje szereg wzajemnie powiązanych czynników, które mogą poprawić albo pogorszyć światowe perspektywy gospodarcze, przeważa jednak ryzyko negatywne. Trwająca od dłuższego czasu konfrontacja gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w powiązaniu z dużą niepewnością co do kursu polityki handlowej USA może wydłużyć obecne spowolnienie w światowym handlu i produkcji oraz zaszkodzić innym regionom i sektorom. Ucierpiałaby wówczas cała gospodarka światowa, m.in. wskutek zakłóceń na rynkach finansowych. Napięcia na Bliskim Wschodzie grożą znacznym wzrostem cen ropy. W UE głównym źródłem niepewności pozostaje brexit. Jeżeli chodzi o strefę euro, istnieje znaczące ryzyko związane z czynnikami wzrostu oraz dynamiką gospodarczą w krótkim okresie.

Prognoza dla polskiego PKB w 2019 r. w górę do 4,4%

Jednocześnie KE podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6%. 

“Realny wzrost PKB osiągnie 4,4% w 2019 roku i 3,6% w 2020 roku. Ryzyka na 2019 rok mogą się nieco przechylać w górę z uwagi głównie na eksport netto i wzrost inwestycji prywatnych. Ryzyka dla perspektyw na 2020 rok są przechylone w dół” – czytamy w raporcie.

Kurs euro bez większej reakcji na najnowsze dane KE

Chociaż indeks europejskiej waluty testował w trakcie środowej sesji najniższe poziomy od trzech tygodni, to nie było to bezpośrednio powiązane z publikacją prognoz Komisji Europejskiej. Kurs euro do dolara próbuje odrabiać wtorkowe spadki i rośnie o 0,11%.

Euro umacnia się również do złotego, testując najwyższe poziomy od początku czerwca. Na rynku walutowym nie widać więc negatywnych reakcji na raport KE i zaktualizowane prognozy gospodarcze.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here