Naga MarketsUniversity of Malaya opracował specjalny raport, w którym stwierdza się, że Rząd Malezji powinien złagodzić ramy regulacyjne dla branży blockchain, aby ta mogła się rozwinąć. 242-stronicowy raport, przygotowany przez uniwersytet we współpracy startupem blockchain Quanta RegTech Capital, sugeruje, że przyjęcie branży kryptograficznej jest bardzo ważne dla rozwoju kraju.


“Sprawozdanie zostało przygotowane w celu wspierania rozwoju gospodarczego Malezji bez zahamowywania innowacji i ograniczania ochrony konsumentów poprzez wspieranie nowo-powstałych startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji w ich dążeniach do przyjęcia technologii blockchain.”

W dokumencie wezwano również bank centralny i organy nadzoru finansowego do współpracy na rzecz jasnego zdefiniowania zasad w branży kryptograficznej, w szczególności tych związanych z opodatkowaniem.

Obecnie handel kryptowalutami w Malezji nie posiada żadnych ram prawnych. Nur Husna Zakaria, która kierowała projektem, stwierdziła, że dotychczasowe stanowisko rządu było “obiecujące”, biorąc pod uwagę, że przynajmniej do dziś “żaden z malezyjskich organów regulacyjnych nie zakazał żadnych transakcji związanych z blockchain”.

Nie powinniśmy bezpośrednio regulować kryptowaluty

Podobnego zdania jest także francuski “Monsieur Bitcoin” Jean-Pierre Landau, który opublikował wstępny raport na temat kryptowalut. Stwierdza się w nim, że regulacja tej technologii nie jest “ani pożądana, ani konieczna”.

Urzędnik państwowy i akademicki, Landau świadomie porównuje “technologiczną” i “finansową” innowację w raporcie, który liczy ponad sto stron. Niektóre z wniosków mogą być zaskoczeniem dla komentatorów branżowych. Landau argumentuje bowiem, że nadmierna regulacja kryptowalut stanowiłaby “trojakie niebezpieczeństwo”.

“Bezpośrednia regulacja nie jest pożądana, ponieważ zobowiązywałaby nas do definiowania, klasyfikowania, a zatem ograniczania obiektów, które są zasadniczo płynne i wciąż niezidentyfikowane (…) Zagrożenie to jest trojakie: zamrożenie szybkiej ewolucji technologii w prawodawstwie, niezrozumienie prawdziwej natury przedmiotu, który zamierzamy uregulować, oraz popchnięcie innowacji w kierunku unikania uregulowań prawnych. Wręcz przeciwnie, regulacje powinny być neutralne technologicznie, a aby tak się stało, powinny być skierowane do podmiotów, a nie do samych produktów”.

Sprawozdanie zawiera również kilka przykładów zróżnicowania innowacji finansowych i technologicznych, przy czym Landau przyjął ostrożny ton.

“Musimy oddzielić innowacyjność technologiczną – którą powinniśmy wspierać i stymulować – od innowacji finansowych i monetarnych, które należy rozważać z ostrożnością (…) W obecnej fazie właściwym podejściem byłoby umożliwienie rozwoju kryptowalut – i innowacji, które one przynoszą – w wirtualnej sferze, w której się znajdują, ale jednocześnie musimy unikać i ograniczać rozprzestrzenianie się tego zjawiska.”


Interesujesz się kryptowalutami? Już teraz dołącz do grupy na Facebooku prowadzonej przez portal Comparic.pl. Bądź na bieżąco z informacjami ze świata kryptowalut, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz!.

Rumunia opracowała projekt regulacji “pieniądza elektronicznego” 

W Rumunii przedstawiono natomiast projekt rozporządzenia mającego na celu uregulowanie emisji “pieniądza elektronicznego”. Dokument autorstwa Ministerstwa Finansów określa podmioty, które mogą występować w charakterze emitentów oraz precyzuje warunki emisji pieniądza elektronicznego. Nie wspomina się w nim wprawdzie konkretnie o kryptowalutach, jednak niektóre z jego definicji i przepisów mogą mieć wpływ na monety i tokeny cyfrowe.

Opublikowany w Rumunii projekt rozporządzenia wprowadza definicje i przepisy dotyczące emisji tego, co określa się mianem “pieniądza elektronicznego”. W “nadzwyczajnym rozporządzeniu”, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, zaproponowano pewne wymogi dla emitentów i powierzono Narodowemu Bankowi Rumunii (RNB) nadzór nad tym procesem. Bank centralny będzie również odpowiedzialny za autoryzację emitentów.

Dokument opisuje pieniądz elektroniczny jako “wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, stanowiącą wierzytelność wobec emitenta emitowaną w zamian za środki pieniężne emitowane w celu dokonywania transakcji płatniczych i akceptowane przez osobę inną niż emitent pieniądza elektronicznego”. Opis ten obejmuje niektóre aspekty kryptowalut i może potencjalnie wpłynąć na status tokenów cyfrowych emitowanych w ramach ICO, choć nie zostały one wyraźnie wymienione.

Zgodnie z projektem ustawy każdy podmiot prawny rozważający emisję pieniądza elektronicznego musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 350 000 EUR. Każdy członek danej organizacji powinien być również zweryfikowany i zatwierdzony przez bank centralny w Bukareszcie, który będzie sprawdzał ewidencję podatkową i prawną. Instytucja finansowa będzie wydawać zezwolenia ważne przez okres 12 miesięcy. Firmy będą musiały przeprowadzać coroczne audyty i składać sprawozdania do RNB.

Ministerstwo Finansów wymieniło również kilka rodzajów organizacji, które mogą emitować pieniądz elektroniczny. Obejmują one instytucje kredytowe, inne podmioty posiadające zezwolenie na działalność jako emitenci oraz dostawców usług pocztowych emitujących pieniądz elektroniczny na mocy właściwego prawa krajowego i europejskiego, w przypadku gdy nie działają one jako organy monetarne lub nie sprawują władzy publicznej.

Rumuński Bank Centralny będzie autoryzował emitentów

Narodowy Bank Rumunii wyda zezwolenia po rozpatrzeniu każdego wniosku w ciągu trzech miesięcy od jego złożenia. Upoważni on wyłącznie podmioty, które są w stanie udowodnić, że ustanowiły ostrożne i należyte zarządzanie, starannie zaprojektowany proces emisji pieniądza elektronicznego, jasną strukturę organizacyjną z jasno określonymi obowiązkami oraz skuteczne procedury monitorowania ryzyka i zarządzania nim.

Bank centralny będzie miał prawo do cofnięcia zezwolenia, jeżeli dany podmiot nie emituje pieniądza elektronicznego na terytorium Rumunii lub nie zacznie emitować go w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania zezwolenia. Zezwolenia zostałyby cofnięte także w sytuacji, jeżeli zostałyby uzyskane na podstawie fałszywych informacji lub w sposób niezgodny z prawem. To samo będzie miało miejsce, jeżeli emitent pieniądza elektronicznego przestanie spełniać wymogi rozporządzenia lub jego działalność będzie zagrażać stabilności systemu płatniczego danego kraju.

Wreszcie, ministerstwo ostrzega, że nieuprawnione emitowanie pieniądza elektronicznego podlega rumuńskiemu prawu, karze pozbawienia wolności do lat 3 lub karze grzywny. Obecnie tylko trzy podmioty emitują waluty cyfrowe w kraju – Capital Financial Services SA, Vodafone Romania M-Payments Ltd. oraz Orange Money Ltd.

Kryptowaluty uznane za problem dla bezpieczeństwa

Przepisy dotyczące pieniądza elektronicznego zostały zaproponowane zaledwie kilka tygodni po tym, jak prezes Narodowego Banku Rumunii Mugur Isarescu wydał oświadczenie przeciwko kryptowalutom. W zeszłym miesiącu powiedział, że trudno uwierzyć, że mogą one stać się rzeczywistymi pieniędzmi, ponieważ nie są w stanie spełniać podstawowych funkcji walut. W jego opinii największym problemem kryptowalut jest brak zaufanego emitenta: “Nie jest jasne, kto jest emitentem. Z tego punktu widzenia jest to nawet problem bezpieczeństwa”.

Isarescu dodał, że waluty wirtualne nie mogą być środkiem wymiany, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę transakcji i niewielką liczbę sprzedawców detalicznych akceptujących BTC. Banker wyjaśnił, że płatności w wirtualnych walutach wymagają więcej czasu i kosztu niż istniejące opcje płatności. Jednakże, jak wielu jego kolegów z całego świata, dyrektor zasugerował, że należy zbadać technologię blockchain.

W lutym BNR powiedział, że klasyfikuje waluty cyfrowe, takie jak bitcoin, jako zmienne i ryzykowne aktywa spekulacyjne, stwierdzając, że zniechęca to do zaangażowania się w nie. Ostrzeżenie skierowane było również do dotychczasowych instytucji finansowych, którym doradzono, aby nie świadczyły usług na rzecz podmiotów inwestujących lub dokonujących transakcji w kryptowalutach. W maju najstarsza rumuńska platforma kryptograficzna Btcxchange została zamknięta po zamknięciu rachunku bankowego Idea Bank w styczniu.

Bitcoin cieszy się jednak w Rumunii coraz większą popularnością. Badanie przeprowadzone w marcu wykazało, że ponad połowa Rumunów mieszkających w miastach wie o kryptowalutach, a połowa respondentów w wieku poniżej 40 lat chce z nich korzystać, aby płacić za towary i usługi. Według lokalnych mediów w kraju działa obecnie co najmniej sześć kryptograficznych bankomatów, z których większość znajduje się w stolicy, Bukareszcie.

Przegląd wydarzeń i analiz ze świata kryptowalut powstaje przy współpracy z LUNO, globalną platformą walutową dzięki której kupowanie i przechowywanie cyfrowych walut, takich jak Bitcoin i Ethereum, jest bezpieczne i łatwe.

Zapoznaj się z ofertą LUNO i już teraz rozpocznij handel na BTC i ETH!

Kryptowaluty emitowane przez banki są ryzykowne?

Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów uważa koncepcję centralnej waluty cyfrowej emitowanej przez banki za zbyt ryzykowną do wdrożenia. Stanowisko to zostało wyrażone w odpowiedzi na zapytanie eurodeputowanego Gerharda Schicka

Zdaniem Ministerstwa “Jak dotąd nie ma przekonujących powodów, aby emitować pieniądz cyfrowy banku centralnego dla szerokiego grona użytkowników w Niemczech i w strefie euro”

Ministerstwo stwierdza także, że potencjalne korzyści płynące z wprowadzenia waluty cyfrowej emitowanej przez banki centralne – w tym z szybkich przelewów bankowych – mogłyby zostać zrealizowane również w inny sposób. Waluty cyfrowe emitowane przez banki mają bowiem “szereg ryzyk, które nie są dobrze rozumiane”.

Ministerstwo Finansów uważa, że bank centralny uzyskałby również silniejszą pozycję w systemie finansowym, gdyby emitował walutę kryptograficzną, co mogłoby zagrozić jego niezależności. Według Handelsblatt Ministerstwo obawiało się również, że w czasie kryzysu bankructwo z udziałem pieniądza cyfrowego banku centralnego może nastąpić szybciej i na większą skalę niż w przypadku tradycyjnych walut. Urzędnicy uważają także, że waluta cyfrowa utrudniłaby walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Rządy państw na całym świecie wyrażały różne poglądy na temat waluty cyfrowej emitowanej przez państwo. W maju Bank Anglii stwierdził w dokumencie roboczym, że wprowadzenie CBDC nie będzie miało negatywnego wpływu na akcję kredytową sektora prywatnego ani na zapewnienie płynności finansowej całej gospodarki. W tym samym miesiącu norweski bank centralny, Norges Bank, posunął się nawet do zalecenia pomysłu CBDC jako uzupełnienia gotówki w badaniu.


Przegląd wydarzeń i analiz ze świata kryptowalut powstaje przy współpracy z LUNO, globalną platformą walutową dzięki której kupowanie i przechowywanie cyfrowych walut, takich jak Bitcoin i Ethereum, jest bezpieczne i łatwe. Zapoznaj się z ofertą LUNO i już teraz rozpocznij handel na BTC i ETH!tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPoczątek systemu petrojuana? Chiński sen o potędze zmiecie petrodolara?
Następny artykułRafał Zaorski o planach KryptoJam: To będzie bardzo agresywna strategia
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here