Naga MarketsKrynica Vitamin wypłaci 18 milionów złotych zaliczki na dywidendę za 2021 r.Zarząd spółki Krynicy Vitamin SA, jednego z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, postanowił o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021. Zaliczka wyniesie 1,47 zł na jedną akcję, co daje sumę nieco ponad 18 mln zł.

Zarząd Krynicy Vitamin SA zdecydował o wypłacie 18 milionów złotych zaliczki na dywidendę za 2021 r.

W ocenie zarządu, Krynica Vitamin posiada wystarczające możliwości finansowe, by wypłacić dywidendę zaliczkową bez wpływu na bieżącą działalność i planowany rozwój. Wypłata dywidendy zaliczkowej wpisuje się w politykę spółki i jest zgodna z jej interesem.Jesteśmy spółką dywidendową od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2016-2020 wypłaciliśmy łącznie 49,6 mln zł dywidendy. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a płynność finansowa niezagrożona, m.in. dzięki temu, że mamy od lat stałych partnerów po stronie wiarygodnych instytucji finansowych – powiedział prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski.

Gdy w czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przekazaniu pozostałej – po wypłacie dywidendy zaliczkowej – części zysku za 2020 rok na kapitał zapasowy, mówiliśmy, że ma to związek z ponadstandardowymi planami inwestycyjnymi na poziomie 38 mln zł. Dzisiaj już wiemy, że inwestycje te zostaną przesunięte na późniejsze okresy. Są to między innymi niektóre inwestycje środowiskowe w zakładzie produkującym napoje na Podlasiu, a także budowa infrastruktury w powstającym zakładzie dedykowanym chemii, kosmetykom i suplementom diety w Niechcicach- skomentował Piotr Czachorowski.

– Powodem przesunięcia tych inwestycji jest wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie decyzji administracyjnych, a także odbiorów obiektów, montażu i dopuszczenia urządzeń do produkcji. Spółka nie ma na te terminy wpływu, a bez tych decyzji nie może realizować swoich planów. Sytuacja ta jest spowodowana miedzy innymi zmianą organizacji pracy urzędów, na co ma wpływ utrzymujące się w kraju zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. W związku z przesunięciem inwestycji na późniejsze okresy, zasadne jest wypłacenie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 – dodał Piotr Czachorowski.

Wcześniej Krynica Vitamin informowała, że plan wydatków inwestycyjnych spółki w wysokości 38 mln zł zostanie zrealizowany na poziomie ok. 60 procent. W przyszłych okresach spółka będzie się koncentrować na wykonaniu planów inwestycyjnych zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Krynica Vitamin wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 5,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 4,8 mln zł zysku netto. W obszarze głównej działalności – sprzedaży napojów – przychody wzrosły o ponad 15 proc. r/r. Krynica Vitamin w drugim półroczu skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów także w Europie i odbiorców, do których może dotrzeć transport kołowy. Wpływ na to mają utrzymujące się wysokie koszty transportu morskiego.

Krynica Vitamin w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, spółka intensywnie pracuje nad wdrożeniem automatyzacji procesów produkcyjnych na większą skalę. Ze względu na zmiany w prawie podatkowym, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.

invest

Krynica Vitamin od niemal 30 lat kreuje rynek napojów w Polsce, tworząc innowacyjne produkty, będące odpowiedzią na prozdrowotne trendy. Firma jest wizytówką polskiego przemysłu spożywczego i napojowego na świecie. Produkty spółki są obecne na niemal 40. rynkach zagranicznych. Przychody z eksportu w 2020 r. stanowiły ponad połowę przychodów, a głównymi zagranicznymi rynkami zbytu były m.in. Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

Autor poleca również:Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here