Naga MarketsKruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Kruk S.A. opublikował wyniki za II kwartał 2018 roku. Skonsolidowany zysk netto jest nieco mniejszy niż w roku poprzednim, natomiast wystąpiła poprawa w zysku operacyjnym spółki. W raporcie możemy przeczytać:


– Dobry początek roku nie jest dla nas zaskoczeniem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować cel założony na ten rok. Szczególną wartość przykładamy do rosnących spłat z portfeli wierzytelności, które w pierwszym półroczu wyniosły 763 mln zł, z czego ponad 400 mln zł w drugim kwartale. Silna generacja gotówki w ostatnich latach i niski poziom zadłużenia pozwoliły nam na wypłatę kolejnej dywidendy w wysokości 94 mln zł. Wypłacamy ją od 2015 roku. W ciągu czterech lat inwestorzy otrzymali od spółki ponad 190 mln zł w formie dywidend.

II kw. 2018 r. II kw. 2017 r.
Skonsolidowany zysk netto 98,57 mln zł 101,44 mln zł
Zysk operacyjny 146,9 mln zł 129,06 mln zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 319,58 mln zł 283,34 mln zł
Skonsolidowany zysk netto z I i II kw. 189,24 mln zł 216,91 mln zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z I i II kw. 604,91 mln zł 547,47 mln zł
Strata netto w I i II kw. -76,12 mln zł -19,56 mln zł

– W obszarze działań operacyjnych Grupa Kruk dokonała następujących osiągnięć:

  • Wzrost przychodów o 10% z poziomu 547,5 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 604,9 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Wzrost wynika z istotnych inwestycji w portfele wierzytelności w poprzednich kwartałach.
  • Wzrost zysku EBITDA (APM), tj. z poziomu 268,3 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do poziomu 277,0 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Rentowność EBITDA (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 46%.
  • Wzrost zysku operacyjnego z poziomu 260,2 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 266,9 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Rentowność operacyjna (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 44%.
  • Spadek zysku netto z poziomu 217,0 mln zł w pierwszym półroczu 2017 do poziomu 189,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Spadek wynika z wysokiej bazy w pierwszej połowie 2017 roku, spowodowanej zdarzeniami jednorazowymi. Rentowność zysku netto (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 31% w porównaniu do 40% w pierwszym półroczu 2017 roku.
  • Spadek zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej przypadającego na jedną akcję (rozwodniony) z poziomu 11,31 zł w pierwszym półroczu 2017 roku do poziomu 9,81 zł w pierwszym półroczu 2018 roku.
  • Wzrost wartości sumy bilansowej z poziomu 3.284,0 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku do 3.848,8 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2018 r.
  • Dług odsetkowy netto (APM) na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 1 844,4 mln zł w porównaniu do 1 588,4 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku. Wzrost wynika z wysokiego poziomu inwestycji w ostatnich kwartałach, w części finansowanego kapitałem zewnętrznym – informuje spółka w raporcie.

W I półroczu 2018 spłaty z portfeli wyniosły 763 mln złotych. W II kwartale spółka zrealizowała 400 mln zł spłat i był to zarazem najlepszy kwartał w historii. W I półroczu grupa zainwestowała 407 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. W II kwartale inwestycje wyniosły 282 mln zł przy wartości nominalnej 1,9 mld złotych. Spółka zawarła również umowę na zakup portfela wierzytelności od Servicios Financieros Carefour  (Hiszpania) o łącznej wartości nominalnej 248 mln euro. Wygrane zostały również dwa ważne przetargi na: zakup portfela na rynku włoskim o wartości ponad 300 mln euro oraz zakup dwóch portfeli wierzytelności konsumenckich i MŚP o wartości 500 mln zł.

stooq.pl

– W ostatnim czasie miało miejsce kilka wydarzeń, które wzmocnią nasz rozwój w przyszłości. Od początku roku jesteśmy bardziej skuteczni w przetargach na portfele w Polsce. Drugie półrocze powinno przynieść więcej inwestycji także za granicą. Wzmacniamy się także operacyjnie. Coraz efektywniej obsługujemy portfele nabyte w krajach o dłuższej historii działalności, ale także we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech przejęliśmy spółkę Agecredit, która wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Obecnie badamy także długoterminową perspektywę – ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych i chcemy wybrać najlepszą z możliwych dróg dalszego rozwoju całej Grupy. Przed nami wciąż wiele wyzwań – podsumował prezes spółki.

Orbex


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here